Rīga, Ropažu iela 140, LV-1006

56° 59' 7.38594096", 24° 12' 8.6475675600001"

Rīga, Ropažu iela 140
nodrošināt ar personības harmoniskas attīstības jēdziena saistītas informācijas, praktisku metožu izplatīšanu un pielietošanu, veicinot fiziski un garīgi pilnvērtīga dzīvesveida attīstību Latvijā un mazinot negatīvu tendenču īpatsvaru sabiedrībā;
sociāli, psihiski un fiziski veselas un harmoniskas persnības veidošanās veicināšana, tās nozīmīguma un pievilcības atklāšana;
veselīga dzīvesveida popularizēšana Latvijā un ārzemēs. Veselīga dzīvesveida aktivitāšu atbalstīšana. Informatīvo lekciju, metodiko semināru, konferenču un citu ar cilvēka fizisko, garīgo un sociālo veselību saistītu informatīvo un praktisko metožu pielietošanas pasākumu organizēšana un atbalstīšana;
ar personības attīstības un veselīga dzīvesveida popularizēšanu un atbalstīšanu saistīta izdevējdarbība: žurnālu, avīžu, atklātņu, metodisko mācību materiālu, monogrāfiju, grāmatu, vārdnīcu u.c. materiālu izstrādāšana, tulkošana, izdošana;
skaņu ierakstu izdošana, skaņu ierakstu reproducēšana/pavairošana;
video ierakstu veidošana, reproducēšana/pavairošana;
datorizēta materiāla reproducēšana/pavairošana;
Latvijas zinātnieku, kultūras darbinieku, mediķu, psihologu, sociologu, ekologu, pedagogu, tautas lietišķās mākslas speciālistu, astrologu, ezotērikas speciālistu, dziednieku, jebkuru citu ar personības attīstības veicināšanu saistītu entuziastu, tai skaitā autodidaktu darbības, informatīvo materiālu un praktisko metožu apkopošana, arhīva veidošana. Cilvēka sociālo, fizisko un psihisko veselību ietekmējošo faktoru pētīšana;
ar personības harmonizēšanas un veselīga dzīvesveida popularizēšanas jautājumiem saistīto preses izdevumu, radio un TV raidījumu veidošana un atbalstīšana;
labdarības pasākumu organizēšana;
starptautisku pasākumu organizēšana un to pārstāvniecība Latvijā un Baltijā. Sadarbība ar ineterešu klubu, personību attīstībai veltītu izstāžu, gadatirgu, mācību semināru, konferenču, kultūras un citu pasākumu organizētājiem, kā Latvijā tā arī ārzemēs
Rīga, Ropažu iela 140
Buying and selling of own real estate (68.10, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Mixed farming (01.50, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Ropažu iela 140
Other telecommunications activities (61.90, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Wholesale of other office machinery and equipment (46.66, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Ropažu iela 140
Manufacture of electronic components (26.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67553075
E-mail
alfa@alfarzpp.lv
Rīga, Ropažu iela 140
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67553075
E-mail
alfa@alfarzpp.lv
Rīga, Ropažu iela 140
Renting and leasing of office machinery and equipment (including computers) (77.33, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Repair of machinery (33.12, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Ropažu iela 140
Specialised design activities (74.10, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Other specialised construction activities n.e.c. (43.99, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 67149032
+371 29640264
E-mail
asagroup@inbox.lv
Rīga, Ropažu iela 140
Engineering activities and related technical consultancy (71.12, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67556387
E-mail
automatizacija@tl.lv
Rīga, Ropažu iela 140-410
Manufacture of perfumes and toilet preparations (20.42, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (69.20, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Ropažu iela 140
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Ropažu iela 140
Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works (77.40, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Ropažu iela 140
Other information service activities n.e.c. (63.99, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Computer programming activities (62.01, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 23881210
E-mail
info@doitex.lv
Rīga, Ropažu iela 140
Manufacture of musical instruments (32.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 28107698
E-mail
sales@eltamusic.com
Rīga, Ropažu iela 140
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67149032
E-mail
falkors@falkors.lv
Rīga, Ropažu iela 140
Joinery installation (43.32, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Ropažu iela 140
Security systems service activities (80.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Data processing, hosting and related activities (63.11, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Ropažu iela 140
Wholesale of other machinery and equipment (46.69, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Ropažu iela 140
Wholesale of perfume and cosmetics (46.45, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Ropažu iela 140
Wholesale of pharmaceutical goods (46.46, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Ropažu iela 140
Buying and selling of own real estate (68.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Ropažu iela 140
Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation (26.51, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67543344
E-mail
micro@tl.lv
Rīga, Ropažu iela 140
Manufacture of luggage, handbags and the like, saddlery and harness (15.12, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 29282022
E-mail
pompidoo@pompidoo.com
Rīga, Ropažu iela 140
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Ropažu iela 140
Manufacture of plastic plates, sheets, tubes and profiles (22.21, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Ropažu iela 140-305
Veicināt industriālo kāpēju - augstkāpēju, augstumdarbu uzņēmēju un rūpnieciskā alpīnisma nozarē Latvijas Republikā darbojošos organizāciju, uzņēmumu un fizisko personu sadarbību;
Veicināt sporta kāpšanas attīstību Latvijā un industriālās kāpšanas augstkāpēju un augstuma darbu nozares attīstību un perspektīvas;
Iekļauties Eiropas sporta kāpšanas organizāciju apritē un industriālās kāpšanas uzņēmēju un rūpniecisko alpīnistu apritē, kā arī veicināt sadarbību ar šāda veida organizācijām, uzņēmējiem un profesionāļiem visā pasaulē;
Piedalīties Latvijas sporta un veselības kustībā, sekmējot sporta kāpšanas (klinškāpšanas sporta) attīstību un popularizēšanu kā bērnu un jauniešu, tā arī pieaugušo vidū, lai paaugstinātu līmeni līdz Eiropas Savienības valstu līmenim;
Sniegt konsultatīvu un praktisku palīdzību sporta kāpšanas un industriālās kāpšanas jautājumu risināšanā, sadarbībā ar citām valsts un privātajām organizācijām un individuālajām personām;
saskaņā ar Latvijas Republikas un starptautiskajiem likumdošanas aktiem, kas reglamentē darbību šajā nozarē, apkopot šo nozari reglamentējošo normatīvo dokumentu bāzi saistībā ar uzņēmējdarbību, profesionālo darbību un darba drošības jautājumiem, izstrādāt priekšlikumus normatīvās bāzes papildināšanai sporta un industriālās kāpšanas darbības nozarēs;
veicināt pieredzes apmaiņu starp šīs nozares speciālistiem visā pasaulē;
sniegt konsultatīvu un praktisku palīdzību ar kāpšanas sportu un augstkāpēju un augstuma darbu saistītos jautājumos;
izstrādāt un apstiprināt atbilstoši jau esošajiem normatīvajiem aktiem nolikumus, noteikumus, atestācijas kritērijus, kas saistīti ar sporta kāpšanas, kāpšanas pielietošanu atpūtas un tūrisma nozarē un industriālās kāpšanas nozaru darbību, kā arī citām uzņēmējdarbības un profesionālajām sfērām, kur tiek pielietoti šīs nozares elementi;
rīkot seminārus, apmācību kursus, treniņnometnes, sacensības, tādējādi sekmēt kāpšanas speciālistu profesionālo sagatavotību augstkāpēju, augstumdarbu speciālistu kvalifikācijas pārbaudes un atestāciju šajā nozarē;
veikt uzskaiti un izveidot reģistru par kvalifikāciju ieguvušajiem speciālistiem industriālās kāpšanas nozarēs - augstuma darbu, augstkāpēju un rūpnieciskā alpīnisma nozarē.
Veikt jebkuru saimniecisko un komerciālo darbību, kas nodrošina SIKA eksistēšanu, un kura nav pretrunā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu.
Rīga, Ropažu iela 140
Terminated 01.10.2010
Restaurants and mobile food service activities (56.10, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Ropažu iela 140
Terminated 13.04.2007
Manufacture of electronic valves and tubes and other electronic components (32.10, version 1.0) (Source: CSB)
Rīga, Ropažu iela 140
Terminated 01.10.2007
Medical practice activities (85.12, version 1.0) (Source: CSB)
Rīga, Ropažu iela 140
Terminated 25.05.1998
tirdzniecība un starpniecība
sadzīves pakalpojumi
izdevējdarbība
lauksaimniecības produktu iegāde, pārstrāde un realizācija
otrreizējo izejvielu pārstrāde
sporta pasākumu rīkošana
mārketings un patentu pētījumi
autotransporta tehniskā apkalpe, remonts, ekspluatācija
u.c. statūtos paredzētā darbība
Rīga, Ropažu iela 140
Terminated 18.01.2001
Management of real estate on a fee or contract basis (70.32, version 1.0) (Source: CSB)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution