Rīga, Roberta Hirša iela 1, LV-1045

56° 57' 48.438", 24° 6' 47.4804"

Rīga, Roberta Hirša iela 1
Computer programming activities (62.01, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 29419312
+371 26311167
Rīga, Roberta Hirša iela 1
Production of electricity (35.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Roberta Hirša iela 1
Activities of holding companies (64.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Rīga, Roberta Hirša iela 1
Development of building projects (41.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Roberta Hirša iela 1
Production of electricity (35.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Roberta Hirša iela 1
Production of electricity (35.11, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Rīga, Roberta Hirša iela 1
Izglītības atbalsta pakalpojumi
Rīga, Roberta Hirša iela 1
Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding (66.19, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
E-mail
info@decta.com
Rīga, Roberta Hirša iela 1
Advertising agencies (73.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 20414111
E-mail
info@digitalhunters.org
Rīga, Roberta Hirša iela 1
Engineering activities and related technical consultancy (71.12, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 26592513
Rīga, Roberta Hirša iela 1
Trade of electricity (35.14, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67780590
E-mail
info@enefit.lv
Rīga, Roberta Hirša iela 1
Manufacture of air and spacecraft and related machinery (30.30, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Rīga, Roberta Hirša iela 1
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Buying and selling of own real estate (68.10, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Roberta Hirša iela 1
Production of electricity (35.11, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Rīga, Roberta Hirša iela 1
Other information technology and computer service activities (62.09, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software (46.51, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Roberta Hirša iela 1
Production of electricity (35.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Roberta Hirša iela 1
Production of electricity (35.11, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Rīga, Roberta Hirša iela 1
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (69.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67038000
E-mail
kpmg@kpmg.lv
Rīga, Roberta Hirša iela 1
Legal activities (69.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67038000
E-mail
info@kpmglaw.lv
Rīga, Roberta Hirša iela 1
Computer facilities management activities (62.03, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Roberta Hirša iela 1
Other personal service activities n.e.c. (96.09, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Rīga, Roberta Hirša iela 1
Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding (66.19, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Other information technology and computer service activities (62.09, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 20119481
E-mail
info@lande.finance
Rīga, Roberta Hirša iela 1
Sadarbībā ar valsts un nevalstiskā sektora partneriem mērķtiecīgi uzlabot uzņēmējdarbības un finanšu pakalpojumu vidi Latvijā.
E-mail
info@financelatvia.eu
Rīga, Roberta Hirša iela 1
Other education n.e.c. (85.59, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67217017 Direktore Lilija Babre
+371 67285189 Kursu vadītāja Anita Plēsuma
+371 67284049 IS administrators Felikss Rimjans
E-mail
kmc@bankasoc.lv Direktore Lilija Babre
anita@bankasoc.lv Kursu vadītāja Anita Plēsuma
felikss@bankasoc.lv IS administrators Felikss Rimjans
Rīga, Roberta Hirša iela 1
Sadarbībā ar valsts un nevalstiskā sektora partneriem mērķtiecīgi uzlabot uzņēmējdarbības un finanšu pakalpojumu vidi Latvijā, ņemot vērā kredītiestāžu intereses un Latvijas Komercbanku asociācijai kā biedrībai ārējos normatīvajos aktos noteiktās tiesības.
Rīga, Roberta Hirša iela 1
Activities of holding companies (64.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Rīga, Roberta Hirša iela 1
Activities of holding companies (64.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Rīga, Roberta Hirša iela 1
Activities of holding companies (64.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Rīga, Roberta Hirša iela 1
Activities of holding companies (64.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Roberta Hirša iela 1
Trusts, funds and similar financial entities (64.30, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution