Rīga, Republikas laukums 2A, LV-1010

56° 57' 13.61486052", 24° 5' 59.45753616"

Rīga, Republikas laukums 2A
E-mail
info@citadele.lv
Rīga, Republikas laukums 2A
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Market research and public opinion polling (73.20, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 26565172
Rīga, Republikas laukums 2A
RFE/RL, INC. (Korporācija) mērķi un misija ir veicināt demokrātiskās vērtības un institūcijas, ziņojot par jaunumiem valstīs, kurās brīvā prese no valdības puses ir aizliegta vai nav pilnībā izveidota un, to veicinot, Korporācijas žurnālistiem sniegt to, ko daudzi cilvēki nevar iegūt uz vietas: ziņas bez cenzūras, atbildīgu diskusiju un atklātas debates. Šie Korporācijas mērķi un misija ir balstīta uz pārliecību, ka pirmā demokrātijas prasība ir labi informēti pilsoņi un šim nolūkam Korporācija (1) iesaistās neatkarīgā žurnālistikā, lai sniegtu godīgas un objektīvas ziņas, analīzi un diskusijas par vietējiem, reģionāliem un starptautiskiem jautājumiem, kas ir būtiski veselīgai demokrātijai un tirgiem; (2) stiprina pilsonisko sabiedrību, paužot demokrātiskās vērības; (3) cīnās pret visa veida neiecietību un veicina savstarpēju sapratni starp tautām; (4) nodrošina paraugu vietējiem plašsaziņas līdzekļiem, palīdz apmācībās, lai uzlabotu mediju profesionalitāti un neatkarību, un attīsta partnerattiecības ar vietējiem plašsaziņas līdzekļiem. Saskaņā ar iepriekš minēto Korporācija (a) iesaistās neatkarīgā, profesionāli kompetentā un atbildīgā žurnālistikā; pastāvīgi sniedz uzticamas un autoritatīvas, precīzas, objektīvas un visaptverošas ziņas; veic savu žurnālistiku atbilstoši augstākajiem profesionālajiem standartiem; un tādējādi veicina tiesības uz uzskatu un vārda brīvību, tostarp brīvību meklēt, saņemt un izplatīt informāciju un idejas, izmantojot jebkurus plašsaziņas līdzekļus un neatkarīgi no robežām, saskaņā ar Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 19.pantu un tādējādi, ka atklāta informācijas un ideju komunikācija starp pasaules tautām veicina starptautisko mieru un stabilitāti; un (b) saglabā žurnālistikas satura integritāti, kas līdz šim tika pārraidīts tādās ģeogrāfiskās vietās kā Radio Brīvā Eiropa un Radio Brīvība.
Rīga, Republikas laukums 2A
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (74.90, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Republikas laukums 2A
Fund management activities (66.30, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67010810
E-mail
asset@cbl.lv
Rīga, Republikas laukums 2A
Pension funding (65.30, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67010147
+371 67064656
E-mail
pfonds@cbl.lv
Rīga, Republikas laukums 2A
Life insurance (65.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67010129
+371 67107832
E-mail
life@cbl.lv
Rīga, Republikas laukums 2A
Other monetary intermediation (64.19, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67010000
E-mail
info@citadele.lv
Rīga, Republikas laukums 2A
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. (64.99, version 2.0) (Source: SRS)
Financial leasing (64.91, version 2.0) (Source: CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67010000
E-mail
lizings@citadele.lv
Rīga, Republikas laukums 2A
Financial leasing (64.91, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67010000
E-mail
lizings@citadele.lv
Rīga, Republikas laukums 2A
Activities of insurance agents and brokers (66.22, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67442993
Rīga, Republikas laukums 2A
Legal activities (69.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Management consultancy activities (70.2, version 2.0) (Source: ZO.LV)
E-mail
info@clasgroup.eu
Rīga, Republikas laukums 2A
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (69.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67074100
E-mail
Latvia@deloitteCE.com
Rīga, Republikas laukums 2A
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (69.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Legal activities (69.10, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 67074100
E-mail
Latvia@deloitteCE.com
Rīga, Republikas laukums 2A
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Republikas laukums 2A
Computer consultancy activities (62.02, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Rīga, Republikas laukums 2A
Buying and selling of own real estate (68.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67778000
E-mail
hortus@citadele.lv
Rīga, Republikas laukums 2A
Non-life insurance (65.12, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67338333
Rīga, Republikas laukums 2A
Non-life insurance (65.12, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67338333
Rīga, Republikas laukums 2A
Computer programming activities (62.01, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Republikas laukums 2A
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Legal activities (69.10, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Republikas laukums 2A
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Republikas laukums 2A
Development of building projects (41.10, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Manufacture of other builders' carpentry and joinery (16.23, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Republikas laukums 2A
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Republikas laukums 2A
Activities of holding companies (64.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Republikas laukums 2A
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Republikas laukums 2A
Real estate agencies (68.31, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Republikas laukums 2A
Operation of dairies and cheese making (10.51, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
E-mail
latviandairy@inbox.lv
Rīga, Republikas laukums 2A
Apvienot biedrības biedrus - Latvijas Republikas teritorijā vai ārpus tās reģistrētās kapitālsabiedrības, kuru galvenais darbības veids ir finanšu pakalpojuma (līzinga, faktoringa u.c. finanšu pakalpojumu) sniegšana Latvijas Republikas teritorijā, ar nolūku uzlabot Latvijā piedāvāto finanšu pakalpojumu kvalitāti; aizstāvēt biedrības biedru intereses to attiecībās ar valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām; izplatīt informāciju pa Latvijā piedāvātajiem finanšu pakalpojumiem; sekot spēkā esošo tiesību aktu grozījumiem un jauno tiesību aktu pieņemšanai, izsludināšanai vai apstiprināšanai, kas skar vai var skart Biedrības biedru intereses un atbilstoši reaģēt uz to; izstrādāt un publicēt informatīvos materiālus par Biedrību, tās darbību; veikt statistikas pētījumus; organizēt konsultācijas un citus informatīvos pasākumus finanšu pakalpojumu sniegšanas jomā.
Telephone
+371 29236662
E-mail
info@llda.lv
Rīga, Republikas laukums 2A
Management of real estate on a fee or contract basis (68.32, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Development of building projects (41.10, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 29980614

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution