Rīga, Raiņa bulvāris 19, LV-1050

56° 57' 2.9022343199999", 24° 6' 58.73062968"

Latvijas Universitāte Raiņa bulvāris 19
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050
Photocopying, document preparation and other specialised office support activities (82.19, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 27737802
E-mail
printboxlv@gmail.com
BIROJA TELPAS
Excluded 14.09.2005
Raiņa bulvāris 19, Rīga
tās biedru - dzīvokļu un nedzīvojamo telpu īpašnieku - kolektīvo interešu vārdā:
slēgt pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumus, pārraudzīt un kontrolēt šo līgumu ievērošanu, izstrādāt normatīvajos aktos noteiktos dokumentus dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā, kā arī veikt attiecīgos darbus un organizēt procesus, lai nodrošinātu augstu dzīves kvalitātes līmeni;
veikt Biedrības apsaimniekošanā nodoto māju un tām piesaistītā zemes gabala uzturēšanu un ekspluatāciju;
apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu, dzīvojamās mājas un piemājas teritorijas izmantošanu;
aizsargāt un aizstāvēt dzīvokļu īpašnieku un iedzīvotāju, tai skaitā Biedrības biedru tiesības un intereses
Telephone
+371 67670751
STUDENTU PUSDIENU RESTORĀNS
Excluded 05.12.2022
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050
Restaurants and mobile food service activities (56.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67205599
E-mail
info@balticrest.com
TIRDZNIECĪBAS AUTOMĀTS
Excluded 23.07.2021
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050
Wholesale of beverages (46.34, version 2.0) (Source: SRS)
Non-specialised wholesale of food, beverages and tobacco (46.39, version 2.0) (Source: CSB)
Wholesale of coffee, tea, cocoa and spices (46.37, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 67460057
+371 67464607
E-mail
birojs@osama.lt
TIRDZNIECĪBAS AUTOMĀTS
Excluded 11.10.2002
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050
Reorganized 01.06.2021
Other retail sale not in stores, stalls or markets (47.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
E-mail
kafija@ks.lv

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution