Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1, LV-1010

56° 57' 34.92294588", 24° 6' 21.44768148"

Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Data processing, hosting and related activities (63.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Other research and experimental development on natural sciences and engineering (72.19, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Wholesale of pharmaceutical goods (46.46, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Popularizēt futbolu;
veicināt un atbalstīt futbola attīstību;
sniegt sportistiem atbalstu treniņnodarbībās un sacensībās;
veicināt augstu rezultātu sasniegšanu futbolā;
iesaistīt futbola nodarbībās jaunus un talantīgus sportistus;
popularizēt sportistu, biedru sasniegumus futbolā;
organizēt futbola sacensības;
organizēt sporta sacensības;
organizēt fizisko un garīgo spēju atjaunošanas nodarbības;
izveidot futbola akadēmiju;
iesaistīties futbola starptautiskajā apritē.
Popularizēt futbolu;
veicināt un atbalstīt futbola attīstību;
sniegt sportistiem atbalstu treniņnodarbībās un sacensībās;
veicināt augstu rezultātu sasniegšanu futbolā;
iesaistīt futbola nodarbībās jaunus un talantīgus sportistus;
popularizēt sportistu, biedru sasniegumus futbolā;
organizēt futbola sacensības;
organizēt sporta sacensības;
organizēt fizisko un garīgo spēju atjaunošanas nodarbības;
izveidot futbola akadēmiju;
iesaistīties futbola starptautiskajā apritē.
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Non-specialised wholesale trade (46.90, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 26990535 Dainius Kisielius
E-mail
info@helux.lv
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Retail sale via mail order houses or via Internet (47.91, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Īstenot JCI principus Latvijas Republikas teritorijā, kas balstās misijā un vīzijā.
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Pārstāvēt un aizstāvēt visu bezdarbnieku un viņu apgādājamo tiesiskās un sociālās intereses pašvaldību, valsts un ES līmenī;organizēt bezdarbnieku atbalsta grupu izveidi visā valsts teritorijā;rūpēties par darba tirgus sakārtošanu, bezdarba ierobežošanu, nodarbinātības paplašināšanos;organizēt bezdarbnieku sociālo rehabilitāciju, apmācību un pārkvalifikāciju;attīstīt saikni ar valsts un nevalstiskajām organizācijām, balstoties uz kopīgām interesēm, tai skaitā starp bezdarbniekiem un strādājošiem;veidot sadarbību ar idejiski līdzīgām starptautiskām organizācijām;veikt citas darbības, kas nav pretrunā ar likumdošanu.
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Management of real estate on a fee or contract basis (68.32, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Non-specialised wholesale trade (46.90, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Real estate agencies (68.31, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Auto pasākumu organizēšana;
dalība citu organizētajos auto pasākumos.
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Data processing, hosting and related activities (63.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (69.20, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 67505000
+371 67505006
+371 29470476
E-mail
sacco@sacco.lv
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Wholesale of pharmaceutical goods (46.46, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 26476695
E-mail
kristine.auzina@renalfarma.com
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Terminated 27.09.2017
Legal activities (69.10, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Terminated 15.01.2016
Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds (46.21, version 2.0) (Source: CSB)
Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (01.11, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Terminated 07.06.2019
Agents involved in the sale of a variety of goods (46.19, version 2.0) (Source: SRS)
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8-1
Terminated 08.10.2010
Manufacture of underwear (14.14, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8-1
Terminated 02.06.2015
General cleaning of buildings (81.21, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Terminated 14.01.2019
Plastering (43.31, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Terminated 13.02.2019
Computer programming activities (62.01, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8-1
Terminated 24.07.2015
Agents involved in the sale of machinery, industrial equipment, ships and aircraft (46.14, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Terminated 06.09.2017
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: SRS)
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8-1
Terminated 10.05.2006
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1
Terminated 01.03.2021
A)Nodarboties ar pārvaldību un veikt savu darbību jebkurā pasaules daļā;
B)Izveidot, būt par starpnieku, vadīt un veikt vispārēju brokeru un pārstāvības uzņēmējdarbību visās tās filiālēs;
C)Emitēt personu, sabiedrību, akciju sabiedrību un personālsabiedrību akcijas, citus vērtspapīrus un obligācijas;
D)Pirkt, pārdot izpirkt, apmainīt, realizēt, izīrēt kustamu un nekustamu īpašumu un preces, un vest sarunas par tām;
E)Izmantot jebkāda veida aktīvus, aizdevumus un bankas depozītus uz laiku, kāds sabiedrībai vajadzīgs, un kamēr tie ir tās rīcībā, izmantot visas ar tiem saistītās tiesības un uzņēmējdarbību savā labā;
F)Piedalīties vai iegūt visu vai daļu no kādas sabiedrības, fiziskas vai juridiskas panamiešu vai ārvalstu personas, kas būtu izdevīgi sabiedrībai;
G)Papildus iepriekš minētajiem punktiem sabiedrība var kopumā veikt Panamas un citu valstu likumos atļautos darījumus, operācijas, uzņēmējdarbību, lietas un darbības, ja arī tās nav norādītas šajos Statūtos, un tai ir visas Panamas Republikas tūkstotis deviņi simti divdesmit septītā gada (1927.) trīsdesmit otrā (32.) likuma deviņpadsmitajā (19.) pantā norādītās tiesības, tāpat kā jebkuras citas tiesības, kas ir obligātas sabiedrībām saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem;
H)Veikt jebkādas citas iepriekš minētās lietas kā pilnvarotājam, pārstāvim vai jebkādā citā statusā;
I)Veikt jebkādas citas darbības, kas nav aizliegtas akciju sabiedrībām Panamas Republikas vai jebkuras pasaules valsts Konstitūcijā vai tiesību aktos.
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8-1
Terminated 01.03.2007
General construction of buildings and civil engineering works (45.21, version 1.0) (Source: CSB)
Rīga, Pulkveža Brieža iela 8-1
Reorganized 27.02.2015
Production of electricity (35.11, version 2.0) (Source: AR)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution