Rīga, Pulkveža Brieža iela 19, LV-1010

56° 57' 40.82422248", 24° 6' 19.73898468"

Rīga, Pulkveža Brieža iela 19
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (69.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67220320
Rīga, Pulkveža Brieža iela 19
Computer consultancy activities (62.02, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Computer programming activities (62.01, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Pulkveža Brieža iela 19
Computer programming activities (62.01, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Pulkveža Brieža iela 19
Activities of holding companies (64.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. (64.99, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Pulkveža Brieža iela 19
Platformas izveidošana Latvijas diasporas Portugālē latviskās identitātes saglabāšanai un tās kultūras, sociālo un izglītības interešu uzturēšanai un pārstāvēšanai;
sakaru veicināšana, kā arī pasākumu un projektu organizēšana Latvijas un Portugāles sadarbībai ekonomikā, kultūras, izglītības un zinātnes jomā;
sakaru veicināšana un projektu izstrāde un organizēšana Latvijas un Portugāles dialoga un pieredzes apmaiņas veicināšanai par sociāliem un politiskiem jautājumiem;
ekonomikas sadarbības veicināšana un projektu īstenošana Portugālē un Dienvideiropas reģionā, atbalstot Latvijas diasporas pārstāvjus, kuriem interesē ekonomiskā sadarbība starp Latviju un šī reģiona valstīm;
palīdzības sniegšana darījumu kontaktu meklēšanā Portugālē un portugāļu valodā runājošās valstīs, un atbalsta sniegšana latviešu uzņēmējiem, kuriem interese attīstīt ekonomisko sadarbību ar Portugāli un portugāļu valodā runājošām valstīm;
sakaru veicināšana, studentu un skolnieku sadarbības un apmaiņas programmu organizēšana starp Latviju un Portugāli;
izglītojošu kursu, apmācības programmu un vasaras nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem;
partnerību nodibināšana un finansējuma piesaistīšana no Eiropas Savienības un nacionālajiem fondiem augstāk minēto mērķu īstenošanai.
Rīga, Pulkveža Brieža iela 19
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Pulkveža Brieža iela 19
Pastāvīgās šķīrējtiesas darbības nodrošināšana.
Rīga, Pulkveža Brieža iela 19
Rīga, Pulkveža Brieža iela 19
Computer programming activities (62.01, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 22011872
Rīga, Pulkveža Brieža iela 19-15
Terminated 10.01.2004
Freight transport by road (60.24, version 1.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 67701971
Rīga, Pulkveža Brieža iela 19-20
Terminated 17.08.2009
Other credit granting (65.22, version 1.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 67313469
Rīga, Pulkveža Brieža iela 19-15
Terminated 27.04.1999
autotransporta pakalpojumi, t.sk. par valūtu
autoserviss
*transporta līdzekļu noma, pārdošana
*transporta līdzekļu un detaļu marketings
*speciālistu apmācība darbam ārējās un iekšējās līnijās
*autosportistu un treneru sagatavošana
*ekspedīcijas pakalpojumi
*kravas glabāšana
*autouzpildes staciju, stāvvietu, moteļu un kempingu celtniecība un ekspluatācija
*importa-eksporta operācijas
starpniecība
mārketings
izstāžu, gadatirgu, izsoļu rīkošana
projektēšana
celtniecība
tūrisma pakalpojumi
sabiedriskā ēdināšana
maksas pakalpojumi
komercdarbība
tirdzniecība
mazum-, vairumtirdzniecība
u.c. statūtos paredzētā darbība
Telephone
+371 67331840
Rīga, Pulkveža Brieža iela 19-15
Terminated 02.01.2002
komercdarbība, mazum-, vairumtirdzniecība
marketings, reklāma
preču ražošana un realizācija
pasažieru un kravu pārvadājumi
transporta pakalpojumi
maksas pakalpojumi
u.c. statūtos paredzētā darbība
Rīga, Pulkveža Brieža iela 19-20
Terminated 17.09.2010
Renting and leasing of office machinery and equipment (including computers) (77.33, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 67313469

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution