Rīga, Mežmalas iela 9, LV-1029

56° 56' 42.2083788", 23° 59' 33.91845828"

Rīga, Mežmalas iela 9
Pārstāvēt Latvijas reto slimību nevalstisko organizāciju intereses nacionālajās un starptautiskajās institūcijās. Iesaistīties nacionālajā un Eiropas Savienības veselības un sociālās politikas veidošanā.
Sniegt atbalsta rīkus un instrumentus Latvijas reto slimību jomas organizācijām savu interešu īstenošanai un kapacitātes stiprināšanai.
Iesaistīt reto slimību nevalstiskās organizācijas lēmumu pieņemšanas un īstenošanas procesos.
Veicināt Latvijas veselības aprūpes un sociālās sistēmas pilnveidošanu reto slimību jomā.
Sekmēt pilsoniskas sabiedrības attīstību Latvijā un Eiropā.
Aktīvi sadarboties ar citām veselības un sociālās jomas nevalstiskajām organizācijām, lai sekmētu veselības nozares un labklājības politikas uzlabošanu.
E-mail
alianse@retasslimibas.lv
Rīga, Mežmalas iela 9
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 26752284
E-mail
siarabe@hotmail.com
Rīga, Mežmalas iela 9
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
E-mail
info@rigagroup.lv

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution