Rīga, Matīsa iela 33 - 15, LV-1001

56° 57' 22.94215596", 24° 8' 6.86702472"

Rīga, Matīsa iela 33 - 15
Veicināt labdarības popularizēšanu Baltijas valstīs, kā arī privātpersonu un uzņēmumu iesaisti apkārtējās vides sakopšanā, vides aizsardzības un dabas resursu efektīvā izmantošanā;Ar speciālo pasākumu palīdzību veicināt sabiedrības iesaisti mazāk aizsargātu sabiedrības grupu dzīves kvalitātes uzlabošanā, bērnunamu vai maznodrošinātu ģimeņu apkārtesošās (pieguļošās) vides (teritorijas) sakārtošanā (labiekārtošanā), bērnu ar īpašām vajadzībām, smagi slimu bērnu dzīves kvalitātes uzlabošanā;Ar sabiedrības iesaistīšanu labdarības akciju atbalstīšanā un veidošanā, rosināt sociāli atbildīgu tradīciju un vērtību veidošanu ģimenēs.
Rīga, Matīsa iela 33 - 15
Terminated 19.10.2018
Agents involved in the sale of a variety of goods (46.19, version 2.0) (Source: SRS)
Sale of cars and light motor vehicles (45.11, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Silviculture and other forestry activities (02.10, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Logging (02.20, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment (46.73, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Wholesale of waste and scrap (46.77, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Sale of other motor vehicles (45.19, version 2.0) (Source: ZO.LV)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution