Rīga, Lielirbes iela 17A - 17, LV-1046

Cancelled: 15.02.2022
56° 56' 0.92039999999997", 24° 2' 31.7832"

Rīga, Lielirbes iela 17A - 17
Legal activities (69.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 28033433
E-mail
office@advsr.lv
Rīga, Lielirbes iela 17A - 17
Non-specialised wholesale trade (46.90, version 2.0) (Source: SRS)
Wholesale of other office machinery and equipment (46.66, version 2.0) (Source: CSB)
Wholesale of other machinery, equipment and supplies (46.6, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Wholesale of metals and metal ores (46.72, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 66555017
E-mail
info@ibssolutions.lv
Rīga, Lielirbes iela 17A - 17
Buying and selling of own real estate (68.10, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Rīga, Lielirbes iela 17A - 17
1.Autosporta attīstības veicināšana un popularizēšana Latvijā, radot apstākļus izglītojošām nodarbībām, treniņiem un sacensībām dažāda vecuma cilvēkiem ar atšķirīgu pieredzi, iemaņām un spējām;
2.Rūpēties par Latvijas starptautiskā prestiža celšanu autosportā;
3.Atbalstīt biedrības biedrus augstu rezultātu sasniegšanai autosportā, iegādājot nepieciešamo inventāru, nodrošinot apmācību un treniņu norisi;
4.Organizēt un nodrošināt biedru un biedrības pārstāvju piedalīšanos autosporta sacensībās Latvijā un ārpus tās;
5.Radīt iespēju bērniem, skolas vecuma jaunatnei un jauniešiem iepazīt un apgūt autosportu, apgūt prasmes un iemaņas mācoties un trenējoties, piesaistīt bērnus un jauniešus autosportam;
6.Popularizēt autosportu iedzīvotāju vidū, veicinot vēlmi būt fiziski aktīviem un dzīvot veselīgu dzīvesveidu;
7.Organizēt pasākumus;
8.Sadarboties ar Latvijas Automobiļu Federāciju un atbalstītājiem biedrības mērķu realizācijā.
Rīga, Lielirbes iela 17A - 17
Terminated 02.02.2018
Architectural activities (71.11, version 2.0) (Source: SRS)
Rīga, Lielirbes iela 17A - 17
Terminated 26.05.2021
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Rīga, Lielirbes iela 17A - 17
Terminated 24.08.2021
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution