Rīga, Krustpils iela 53, LV-1057

56° 55' 12.1027422", 24° 11' 42.95240556"

Rīga, Krustpils iela 53
apvienot savus biedrus kopīgu uzdevumu veikšanai, t.i., darīt zināmas, pārstāvēt, aizstāvēt un paplašināt biedru darba, ekonomiskās, aroda un citas sociālās tiesības, un intereses, aizstaivībai atbilstoši LR un starptautisko tiesību normām
Rīga, Krustpils iela 53
Manufacture of basic pharmaceutical products (21.10, version 2.0) (Source: SRS)
Manufacture of pharmaceutical preparations (21.20, version 2.0) (Source: CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67083205
E-mail
grindeks@grindeks.lv
Rīga, Krustpils iela 53
Popularizēt zinātnes nozares, kurās darbojies profesors Dāvids Hieronīms Grindelis
Rīga, Krustpils iela 53
Buying and selling of own real estate (68.10, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 67083205
+371 67083204
E-mail
grindeks@grindeks.lv
Rīga, Krustpils iela 53
Terminated 12.06.2009
Rīga, Krustpils iela 53
Terminated 18.09.2003
Zinātnisko simpoziju organizēšana;
periodiska rakstu krājuma izdošana par zinātnes sasniegumiem laboratorijas
dzīvnieku uzturēšanā;
materiāli tehniskās bāzes radīšana laboratorijas dzīvnieku audzēšanai.
Rīga, Krustpils iela 53
Terminated 24.11.2010
Rīga, Krustpils iela 53
Terminated 13.02.2024
Atbalstīt zinātnes attīstību un veicināt speciālistu izaugsmi un izglītošanu inženierzinātnes, dabas zinātnēs un farmācijā.

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution