Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 57/59, LV-1010

56° 57' 36.44135388", 24° 7' 11.53373844"

Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 57/59
Administration of financial markets (66.11, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment (46.73, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 57/59 - 48
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 57/59
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 57/59
Buying and selling of own real estate (68.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 57/59 - 33
Manufacture of other furniture (31.09, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 57/59 - 32
Agents involved in the sale of furniture, household goods, hardware and ironmongery (46.15, version 2.0) (Source: SRS)
Wholesale of furniture, carpets and lighting equipment (46.47, version 2.0) (Source: CSB)
Non-specialised wholesale trade (46.90, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 24559969
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 57/59 - 17
Real estate agencies (68.31, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 26107799
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 57/59-17a
Public relations and communication activities (70.21, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 57/59
Agents involved in the sale of food, beverages and tobacco (46.17, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 57/59 - 18
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Other postal and courier activities (53.20, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 57/59 - 35D
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 57/59 - 19
Veicināt datoru izmantošanu ikdienas dzīvē un saimnieciskā darbībā;
Paaugstināt Latvijas iedzīvotāju datoru izmantošanas prasmi;
Apmācīt Latvijas iedzīvotājus izmantot prasmi strādāt ar datoru darba meklēšanā;
Popularizēt datoru izmantošanu kā vides aizsardzības līdzekli;
Stimulēt ilgtspējīgās attīstības principu ieviešanu projektu realizēšanā;
Veicināt nodarbinātību, sociālo vienotību un lokālo attīstību;
Organizēt bērnu un pieaugušo izglītību.
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 57/59-30b
Non-specialised wholesale of food, beverages and tobacco (46.39, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 57/59 - 21
Biedrība "Nāc un Dari"ir dibināta, lai veidotu un uzturētu ekonomiskas atbalsta programmas bezdarbniekiem, kas:samazinātu līdzekļu trūkuma ietekmi bezdarba periodā;iesaistītu un palīdzētu bezdarbniekiem pašiem atrisināt nodarbinātības problēmu;palīdzētu saglabāt profesionālo kvalifikāciju;sniegtu sociālu un psiholoģisku atbalstu.
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 57/59 - 48
Holiday and other short-stay accommodation (55.20, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 57/59 - 4
Repair of other personal and household goods (95.29, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 57/59 - 6
Manufacture of other wearing apparel and accessories (14.19, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 57/59 - 3A
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (74.90, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 57/59
Forestry, logging and related service activities (02.0, version 1.1) (Source: ZO.LV)
Sawmilling and planing of wood; impregnation of wood (20.10, version 1.1) (Source: ZO.LV)
Forestry and logging related service activities (02.02, version 1.1) (Source: ZO.LV)
Forestry and logging (02.01, version 1.1) (Source: ZO.LV)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 57/59 - 40
Nodrošināt tās apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo namu pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu.
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 57/59 - 32
Veterinary activities (75.00, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 57/59 - 56
Physical well-being activities (96.04, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 57/59-5
Terminated 01.09.2015
Publishing of journals and periodicals (58.14, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 57/59 - 32
Terminated 12.04.2018
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (74.90, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 57/59 - 15
Terminated 28.01.2019
Agents involved in the sale of a variety of goods (46.19, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 57/59 - 18
Terminated 20.09.2019
Sale of cars and light motor vehicles (45.11, version 2.0) (Source: SRS)
Retail sale via mail order houses or via Internet (47.91, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 57/59 - 1
Terminated 06.07.2018
sniegt garīgu, psiholoģisku un materiālu palīdzību Centrā uzņemtajām perso-
nām, kas soda izciešanas laikā zaudējušas saites ar sabiedrību
sekmēt viņu adaptāciju dzīvei un darbam brīvībā
pasargāt šos cilvēkus no kriminogēnās vides ietekmes
palīdzēt nodrošionāt viņus ar darbu un dzīvesvietu
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 57/59-55
Terminated 22.01.2013
Activities of other membership organisations (94.9, version 2.0) (Source: AR)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 57/59
Terminated 01.03.2022
Restaurants and mobile food service activities (56.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 57/59 - 21
Terminated 06.08.2018
Non-specialised wholesale trade (46.90, version 2.0) (Source: CSB)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution