Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 33A - 10A, LV-1010

56° 57' 29.61454212", 24° 6' 54.55166616"

Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 33A - 10A
Activities of holding companies (64.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 33A - 10A
Activities of holding companies (64.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. (64.99, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 33A - 10A
Construction of roads and motorways (42.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67629431
E-mail
cp@celuparvalde.lv
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 33A - 10A
Legal activities (69.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
E-mail
collegium@collegium.lv
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 33A - 10A
1. ar priekšlaicīgi dzimušu bērnu saistītu jautājumu risināšana dažādās jomās: medicīnas, sociālajā, ekonomiskajā, izglītības, juridiskajā un citās;
2. izglītot un informēt priekšlaikus dzimušo bērnu vecākus, viņu tuviniekus un sabiedrību;
3. veicināt sabiedrības, medicīnas darbinieku un priekšlaikus dzimušo bērnu vecāku un tuvinieku sadarbību un saskarsmes iespējas;
4. atbalstīt priekšlaikus dzimušos bērnus, viņu vecākus un tuviniekus, sniegt psiholoģisko un emocionālo atbalstu;
5. sadarboties ar citām organizācijām, lai realizētu iepriekš minēto mērķu sasniegšanu;
6. sekmēt priekšlaikus dzimušo bērnu veselības veicināšanu;
7. nodarboties ar labdarību priekšlaikus dzimušo bērnu un viņu tuvinieku labā.
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 33A - 10A
Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding (66.19, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Other monetary intermediation (64.19, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 67500001
E-mail
info@firstswisscard.com
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 33A - 10A
Terminated 03.09.2019
Buying and selling of own real estate (68.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 33A - 10A
Terminated 27.05.2021
Wholesale of other intermediate products (46.76, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 33A - 10A
Terminated 24.03.2023
Hotels and similar accommodation (55.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 33A - 10A
Terminated 26.02.2024
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 33A - 10A
Terminated 10.04.2019
Buying and selling of own real estate (68.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 33A - 10A
Terminated 08.10.2021
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 33A - 10A
Terminated 08.06.2020
Buying and selling of own real estate (68.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 33A - 10A
Terminated 15.03.2021
Buying and selling of own real estate (68.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 33A - 10A
Terminated 18.03.2019
Manufacture of cordage, rope, twine and netting (13.94, version 2.0) (Source: CSB, ZO.LV)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 33A - 10A
Terminated 28.01.2020
Buying and selling of own real estate (68.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 33A - 10A
Terminated 01.09.2020
Computer consultancy activities (62.02, version 2.0) (Source: SRS)
Wholesale of metals and metal ores (46.72, version 2.0) (Source: ZO.LV)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution