Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 14, LV-1010

56° 57' 25.30685124", 24° 6' 54.929709"

Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 14
Logging (02.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 14
Agents involved in the sale of a variety of goods (46.19, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 27228777
E-mail
balticwise@hotmail.com
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 14
Lekciju, semināru u.c. izglītojošo un attīstošo pasākumu organizācija sievietēm;
sieviešu radošā potenciāla attīstība;
tikšanās, pulcēšanās vieta sievietēm, to savstarpējai komunikācijai, abpusējai palīdzībai un attīstībai;
lekciju, semināru u.c. izglītojošo un attīstošo pasākumu organizācija bērniem;
bērnu radošā potenciāla attīstība
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 14
Latvijas profesionālā boksa attīstīšana un popularizēšana iedzīvotāju vidū, tai skaitā profesionālā boksa sacensību un profesionālo bokseru vietējo un starptautisko sporta nometņu organizēšana.
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 14
Apvienot spēkus, lai aizstāvētu savu biedru ekonomiskās, profesionālās un sociālās tiesības un intereses, kā arī iesaistīt arodbiedrībā jaunus biedrus un nodrošināt paaudžu maiņu.
Telephone
+371 67021688
+371 26424583
E-mail
farmacijasarodbiedriba@gmail.com
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 14
Restaurants and mobile food service activities (56.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 14
Legal activities (69.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 14-38
Manufacture of other articles of concrete, plaster and cement (23.69, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 14
Atbalstīt kvalitatīvu izglītības iegūšanu Rīgas 45.vidusskolā;
sadarboties ar vadību, pedagogiem, skolēniem, Rīgas pašvaldību, citām izglītības iestādēm un nevalstiskajām organizācijām dažādu projektu īstenošanā;
veicināt Rīgas 45.vidusskolas dalību projektu konkursos, tostarp, ar mērķi piesaistīt līdzekļus skolas materiāli - tehniskās bāzes modernizācijai;
veicināt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, nodrošinot sakārtotu un aprīkotu vidi Rīgas 45.vidusskolā un tās apkaimē;
veicināt Rīgas 45.vidusskolas skolēnu sadarbību ar skolotājiem un vecākiem izglītošanas procesā;
atbalstīt Rīgas 45.vidusskolas skolēnu izcilības (talantu) attīstību;
atbalstīt Rīgas 45.vidusskolas sociāli mazaizsargātos skolēnus ar mērķi paaugstināt viņu sociālo labklājību un palīdzēt integrēties sabiedrībā;
attīstīt un paplašināt Rīgas 45. vidusskolas skolēnu interešu izglītību un neformālās izglītības iespējas;
atbalstīt Rīgas 45.vidusskolas skolēnu kultūras un sporta pasākumus.
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 14
Manufacture of metal structures and parts of structures (25.11, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Manufacture of doors and windows of metal (25.12, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 14-37
Other retail sale of food in specialised stores (47.29, version 2.0) (Source: SRS)
Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating (47.11, version 2.0) (Source: CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 29988928
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 14
Veicināt sabiedrības izpratni par kultūru atšķirībām pasaulē ar dažādu valstu jaunatnes izglītojošo apmaiņas programmu palīdzību;
ar stipendiju vai citu pabalstu palīdzību sekmēt jauniešu dalību YFU izglītības apmaiņas programmās;
sniegt biedriem, kuri ir apmaiņas programmu dalībnieki, pašizaugsmes iespēju un ar programmu palīdzību attīstīt viņos cieņu pret kultūru daudzveidību;
uzturēt vienotību un sadarbību to biedru vidū, kas atgriezušies Latvijā pēc piedalīšanās apmaiņas programmās, dodot iespēju attīstīt tālāk un pielietot citās valstīs gūto pieredzi.
E-mail
info@yfu.lv
lasma@yfu.apollo.lv
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 14-36
Terminated 19.12.2017
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 14-37
Terminated 05.07.2010
Motion picture, video and television programme production activities (59.11, version 2.0) (Source: AR)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 14
Terminated 29.05.2017
Non-specialised wholesale trade (46.90, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 14-37
Terminated 16.02.2015
Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment (46.73, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 14-37
Terminated 06.11.2017
Agents involved in the sale of timber and building materials (46.13, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 14-38
Terminated 28.11.2017
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 14-37
Terminated 23.11.2017
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 14-36
Terminated 25.09.2015
Legal activities (69.10, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 14-36
Terminated 13.04.2018
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (69.20, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 14-37
Terminated 22.12.2015
Retail sale of flowers, plants, seeds, fertilisers, pet animals and pet food in specialised stores (47.76, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 14
Terminated 16.08.2019
Management of real estate on a fee or contract basis (68.32, version 2.0) (Source: SRS)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 14-38
Terminated 03.02.2015
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 14-38
Terminated 24.05.2017
Agents involved in the sale of timber and building materials (46.13, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 29226475
+371 29131992
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 14-36
Terminated 21.05.2018
Agents involved in the sale of textiles, clothing, fur, footwear and leather goods (46.16, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 14-39
Terminated 09.01.2015
Plastering (43.31, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 14-37
Terminated 01.02.2017
Wholesale trade of motor vehicle parts and accessories (45.31, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 14-36
Terminated 13.03.2019
Agents involved in the sale of timber and building materials (46.13, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 14-37
Reorganized 27.08.2008
Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment (51.53, version 1.1) (Source: CSB)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution