• en
Latvia

Rīga, Krasta iela 105A, LV-1019

56° 55' 16.81320576", 24° 10' 6.8926990800001"

Association for better Lifestyle
Rīga, Krasta iela 105A
Cilvēku piesaiste buru sportam un ūdens motosportam
Buru sporta un ūdens motosporta popularizēšana
Veselīgas atpūtas organizēšana
u.c.veida darbība, kas saistīta ar buru sporta un ūdens motosporta attīstīšanu
Telephone
+371 67788036
Fly down wind
Rīga, Krasta iela 105A
Cilvēku piesaiste buru sportam
Buru sporta un ūdens sporta popularizēšana
Veselīgas atpūtas organizēšana
U.c.veida darbība, kas saistīta ar buru sporta un ūdens sporta attīstīšanu.
Telephone
+371 67788036
GlassBurg, SIA
Rīga, Krasta iela 105A
Other building completion and finishing (43.39, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 25602303
Granabs
Rīga, Krasta iela 105A
Cilvēku piesaiste buru sportam un ūdens motosportam;
Aktīva dzīvesveida popularizēšana;
Veselīgas atpūtas organizēšana, nodarbības ar daivingu, ūdens slēpošana, jūras zvejošana, zemūdens medības
Telephone
+371 67788036
InEurope
Rīga, Krasta iela 105A
Nodrošināt atbalstu legālajiem imigrantiem un trešo valstu pilsoņiem ES un Latvijas integrācijas procesā;
Sniegt informāciju un konsultācijas trešo valstu pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem par aktuālajiem integrācijas jautājumiem (izglītību, nodarbinātību, veselības aprūpi u.c.);
Nodrošināt atbalstu legālajiem imigrantiem un trešo valstu pilsoņiem:
- sociālās palīdzības jomā;
- nodarbinātības jomā;
- migrācijas jomā;
- īres jautājumos, kas saistīti ar mājokli;
- ģimenes tiesības (ģimenes apvienošana) jomā;
- izglītības un izglītības dokumentu legalizācijas un atzīšanas jomā;
- biznesa uzsākšana (ar komercdarbību, uzņēmējdarbību un nodokļu politiku saistīti jautājumi);
Attīstīt sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskām un kristīgām organizācijām Latvijā un pasaulē;
Sekmēt cilvēktiesību ievērošanu un atbalsta sniegšanu organizācijām, kas veicina cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu;
Sabiedrības iesaistīšana un apvienošana savstarpējās palīdzības iespēju rašanai un izmantošanai, nodrošinot integrācijas procesu;
Bezmaksas tulkošanas pakalpojums (kontaktiem ar namīpašniekiem, atverot bankas kontu un citos gadījumos), gan speciālistiem, kuri strādā ar trešo valstu pilsoņiem (pašvaldību darbiniekiem, medicīnas un izglītības jomas speciālistiem).
Telephone
+371 29828518
IZGLĪTĪBAS TEHNOLOĢIJU ASOCIĀCIJA
Rīga, Krasta iela 105A
Ar savu darbu veicināt un stiprināt demogrāfiskas, uz pamata mērķi orientētas un katram cilvēkam brīvi pieejamas kompleksas izglītību un apmācību atbalstošu tehnoloģiju vides attīstību Latvijas Republikā;
iesaistīt un apvienot izglītības nozares pilnveidē ieinteresētās fiziskās personas, juridiskās personas un tiesībspējīgas personālsabiedrības;
veidot sadarbību ar citām institūcijām, kuru darbību ir saistītas ar izglītību un apmācību atbalstošu tehnoloģiju vides attīstību Latvijas Republikā.
Telephone
+371 25448019
Karšu izdevniecība Jāņa sēta, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Krasta iela 105A
Publishing of books (22.11, version 1.0) (Source: CSB)
Book publishing (58.11, version 2.0) (Source: CSB)
Other publishing activities (58.19, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 67317540
+371 67092277
+371 67317546
E-mail
kartografi@kartes.lv
Latvijas Nacionālā atlanta atbalsta biedrība
Rīga, Krasta iela 105A
veicināt Latvijas Nacionālā atlanta radīšanu uz izdošanu, tādējādi attīstot Latvijas valsts kultūras mantojumu un veicinot Latvijas sabiedrības izglītošanu. Telephone
+371 67287361
Mappost, SIA
Rīga, Krasta iela 105A
Computer programming activities (62.01, version 2.0) (Source: SRS)
MG Alliance, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Krasta iela 105A
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (69.20, version 2.0) (Source: CSB, SRS)
Northmaps, SIA
Rīga, Krasta iela 105A
Other publishing activities (58.19, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 67317540
Passing Wind
Rīga, Krasta iela 105A
Cilvēku piesaiste buru sportam un ūdens motosportam.
Buru sporta un ūdens motosporta popularizēšana.
Veselīgas atpūtas organizēšana.
U.c. veida darbība, kas saistīta ar buru sporta un ūdens motosporta attīstīšanu.
Telephone
+371 67788036
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "West Nautical", Ārvalsts komersanta pārstāvniecība
Rīga, Krasta iela 105A
1.Jūras un upju kuģu, laivu, citu mašīnu un iekārtu, to ekspluatācijas materiālu un piederumu vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības organizācija;2.Sporta un tūrisma kuģu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumu sniegšana;3.Kuģu, peldošo platformu un konstrukciju remonta un tehniskās apkopes pakalpojumu sniegšana, pārbūve un sagriešana metāllūžņos:4.Savu un frahtētu (tostarp nomātu) kuģu un citu transportlīdzekļu ekspluatācija.
VEKTOR LV, SIA
Rīga, Krasta iela 105A
Other transportation support activities (52.29, version 2.0) (Source: SRS)
Verifone Baltic, SIA
Rīga, Krasta iela 105A
Wholesale of office machinery and equipment (51.64, version 1.0) (Source: CSB)
Wholesale of other office machinery and equipment (51.85, version 1.1) (Source: CSB)
Other wholesale (51.90, version 1.1) (Source: CSB)
Computer programming activities (62.01, version 2.0) (Source: CSB)
Wholesale of other office machinery and equipment (46.66, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 67251111
+371 67251111 Tehniskais atbalsts
E-mail
verifonelv@verifone.com
VIVA YACHTING
Rīga, Krasta iela 105A
Cilvēku piesaiste buru sportam;
buru sporta popularizēšana;
veselīgas atpūtas organizēšana;
u.c. veida darbība, kas saistīta ar buru sporta attīstīšanu.
Telephone
+371 67788036
AM MANAGEMENT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Krasta iela 105a
Terminated 25.05.2015
Retail sale of electrical household appliances in specialised stores (47.54, version 2.0) (Source: CSB)
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: CSB, AR)
BETI & KO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Krasta iela 105a
Reorganized 04.05.2000
Wholesale trade and commission trade, except of motor vehicles and motorcycles (51, version 1.0) (Source: ER)
Telephone
+371 67109402
+371 67109442
KURZEMES ELEKTRONIKA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Krasta iela 105a
Reorganized 04.01.2008
Retail sale of electrical household appliances and radio and television goods (52.45, version 1.0) (Source: CSB)
Wholesale trade and commission trade, except of motor vehicles and motorcycles (51, version 1.0) (Source: ER)
Latvijas Industriālās tehnikas tirgotāju asociācija
Rīga, Krasta iela 105A
Terminated 04.07.2018
Apvienot industriālās tehnikas tirgotāju nozarē darbojošās uzņēmējsabiedrības, lai veiktu mārķtiecīgu un saskaņotu darbu, kas veicinātu Latvijas Republikā un Eiropas Savienības valstīs noteiktiem standartiem atbilstošas industriālās tehnikas tirdzniecību
LIEPĀJAS ELEKTRONIKA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Krasta iela 105a
Reorganized 04.01.2008
Retail sale of electrical household appliances and radio and television goods (52.45, version 1.0) (Source: CSB)
Wholesale trade and commission trade, except of motor vehicles and motorcycles (51, version 1.0) (Source: ER)
Telephone
+371 67109486
OSS Latvija, SIA
Rīga, Krasta iela 105a
Terminated 20.07.2010
RD 3, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Krasta iela 105a
Reorganized 03.01.2001
Retail sale of electrical household appliances and radio and television goods (52.45, version 1.0) (Source: CSB)
Wholesale trade and commission trade, except of motor vehicles and motorcycles (51, version 1.0) (Source: ER)
Telephone
+371 67109442
RD C, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Krasta iela 105a
Reorganized 11.05.2000
Manufacture of electric domestic appliances (29.71, version 1.0) (Source: ER)
RD INTERNATIONAL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Krasta iela 105a
Reorganized 31.10.2007
Wholesale of electrical household appliances and radio and television goods (51.43, version 1.0) (Source: CSB)
Other credit granting (65.22, version 1.0) (Source: CSB)
Accounting, book-keeping and auditing activities; tax consultancy (74.12, version 1.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 67109472
RD INVESTMENT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Krasta iela 105a
Reorganized 01.06.2000
Other monetary intermediation (65.12, version 1.0) (Source: ER)
R & D KARE INTERNATIONAL, INC., Ārvalstu komersanta (organizācijas) pārstāvniecība
Rīga, Krasta iela 105a, 3.stāvs
Terminated 24.01.2007
TIRDZNIECĪBA, PREČU IMPORTS UN EKSPORTS, STARPNIEKA DARBĪBA, FINANSIĀLĀ UN INVESTĪCIJU DARBĪBA Telephone
+371 67109410
SALDUS ELEKTRONIKA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Krasta iela 105a
Reorganized 04.01.2008
Retail sale of electrical household appliances and radio and television goods (52.45, version 1.0) (Source: CSB)
Wholesale trade and commission trade, except of motor vehicles and motorcycles (51, version 1.0) (Source: ER)
Telephone
+371 67109486
SIA RD STANDARTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Krasta iela 105a
Reorganized 30.11.2001
Wholesale of other household goods (51.47, version 1.0) (Source: CSB)
Manufacture of electric domestic appliances (29.71, version 1.0) (Source: ER)
Telephone
+371 67109494
STA Smile, SIA
Rīga, Krasta iela 105A
Terminated 09.03.2016
Public relations and communication activities (70.21, version 2.0) (Source: CSB, AR)
Agents involved in the sale of agricultural raw materials, live animals, textile raw materials and semi-finished goods (46.11, version 2.0) (Source: AR)