Rīga, Kārļa Mīlenbaha iela 14, LV-1050

Address was located in Puškina iela 14, Rīga, LV-1050
56° 56' 30.516", 24° 7' 18.8148"

Rīga, Kārļa Mīlenbaha iela 14
Būt konsekventi uzticīgai nacionālās Latvijas neatkarības idejai.
Saglabāt un attīstīt latviešu nacionālo karavīru kopības apziņu.
Veicināt un nostiprināt tautā, īpaši jaunatnē, latviešu karavīra goda jēdzienu, Tēvzemes mīlestību.
Apkopot karavīru atmiņas, sekmēt objektīvu un patiesu kara vēstures izpētes darbu.
Veicināt objektīva vērtējuma izstrādi Latvijas militārajā vēsturē.
Veikt nacionālo karavīru kapu un piemiņas vietu apzināšanas, izveidošanas, sakopšanas un uzturēšanas darbus.
Sniegt morālu un iespēju robežās materiālu atbalstu LNKB biedriem.
Piedalīties sabiedrības, sevišķi jaunatnes, nacionāli patriotiskajā audzināšanā.
Rīga, Kārļa Mīlenbaha iela 14
Tiesiskām metodēm veicināt Latvijas dekolonizāciju; izmantot Latvijas Satversmē paredzētās pilsoņtiesības un iestāties par demokrātiskām vēlēšanām; veicināt Latvijas jaunatnes nacionāli patriotiskās audzināšanas darbu; organizēt nacionālās piemiņdienas, salidojumus, piketus un citus sabiedriskus pasākumus; vākt un apkopot informāciju par Nacionālo partizānu vēsturi, apzināt viņu atdusas vietas, uzstādot piemiņzīmes, un, ja iespējams, pārapbedīt kapsētās.
Rīga, Kārļa Mīlenbaha iela 14
Savā darbībā balstās uz ANO Vispārējās cilvēka tiesību deklarācijas, ANO Starptautiskā Pakta par pilsoņu un politiskajām tiesībām, Eiropas drošības un sadarbības apspriedes Helsinku Nobeiguma akta, Vīnes Nobeiguma dokumenta principiem un Latvijas Republikas Satversmi, lai risinātu visus ar politiskajām represijām saistītos jautājumus.
Telephone
+371 67222368
E-mail
lpra@apollo.lv
Rīga, Kārļa Mīlenbaha iela 14
Engineering activities and related technical consultancy (71.12, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Puškina iela 14
Terminated 12.01.2007
Other sporting activities (92.62, version 1.0) (Source: CSB)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution