Rīga, Kandavas iela 39, LV-1083

56° 56' 53.7205254", 24° 2' 34.46706372"

Rīga, Kandavas iela 39
Advertising agencies (73.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67805200
E-mail
clyro@clyro.lv
Rīga, Kandavas iela 39
Other printing (18.12, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Kandavas iela 39
Non-specialised wholesale trade (46.90, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Kandavas iela 39
Wholesale of perfume and cosmetics (46.45, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 29922062
Rīga, Kandavas iela 39
izglītības attīstība;
pirmsskolas attīstība;
metodiskā izglītība un skolotāju kvalifikācijas paaugstināšana;
valodas kursu organizēšana;
mācību semināru organizēšana;
kultūras pasākumu organizēšana;
fakultatīvo nodarbību un pulciņu organizēšana;
teatrālu festivālu organizēšaana
Rīga, Kandavas iela 39
Sekmēt kvalificētu speciālistu un mācību spēka (instruktoru) sagatavošanu profesionālo (komerciālo/industriālo), specifiskās kvalifikācijas, sporta un brīvā laika ūdenslīdēju, kā arī zemūdens darbu nozarē, turklāt kvalifikācijas uzturēšanu un pilnveidošanu atbilstoši likumdošanas aktiem, starptautisko organizāciju prasībām un sabiedrības vajadzībām;
Aizsargāt savu biedru intereses, sniegt atbalstu, specifikai raksturīgos, ekonomiskajos, juridiskajos un ekspertīzes jautājumos;
Sekmēt nozaru regulējošās nacionālās likumdošanas bāzes izveidi un pilnveidošanu;
Pilnvērtīgi nodrošināt savu funkciju izpildi attiecīga likumdošanas akta deleģējuma vai pilnvarojuma robežās.
Rīga, Kandavas iela 39
Plumbing, heat and air-conditioning installation (43.22, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 26327716
E-mail
sanrems@inbox.lv
Rīga, Kandavas iela 39
Other printing (18.12, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Pre-press and pre-media services (18.13, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Kandavas iela 39
Other printing (18.12, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 29517994
E-mail
info@zr.lv
Rīga, Kandavas iela 39
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Other printing (18.12, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 67624955
E-mail
ofiss@zr.lv
Rīga, Kandavas iela 39
Terminated 08.08.2022
Publishing of journals and periodicals (58.14, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Kandavas iela 39
Terminated 27.06.2018
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (74.90, version 2.0) (Source: SRS)
Rīga, Kandavas iela 39
Terminated 07.06.2019
Publishing of journals and periodicals (58.14, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Kandavas iela 39
Terminated 23.07.2021
Other printing (18.12, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Kandavas iela 39
Terminated 27.08.2019
Sale of other motor vehicles (45.19, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Kandavas iela 39
Terminated 02.10.2018
Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products (46.71, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Kandavas iela 39
Terminated 29.08.2023
Other printing (18.12, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard (17.21, version 2.0) (Source: CSB)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution