Rīga, Lielirbes iela 1, LV-1046

56° 56' 12.05050704", 24° 2' 55.42790604"

Rīga, Lielirbes iela 1
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 23200111
Rīga, Lielirbes iela 1
Other specialised construction activities n.e.c. (43.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 27754662
Rīga, Lielirbes iela 1
Other human health activities (86.90, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Hairdressing and other beauty treatment (96.02, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Lielirbes iela 1
Agents involved in the sale of a variety of goods (46.19, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Wholesale of other machinery and equipment (46.69, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 20032517
+371 24224658
E-mail
info@allant.lv
sale@allant.lv
Rīga, Lielirbes iela 1
Data processing, hosting and related activities (63.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Advertising agencies (73.11, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 67240240 anazana atbalsta dienests
E-mail
support@anazana.com
Rīga, Lielirbes iela 1
Wholesale of textiles (46.41, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Lielirbes iela 1
Urban and suburban passenger land transport (49.31, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Other transportation support activities (52.29, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Lielirbes iela 1
Agents involved in the sale of timber and building materials (46.13, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 29143187
Rīga, Lielirbes iela 1
Web portals (63.12, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Lielirbes iela 1
Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. (28.29, version 2.0) (Source: SRS)
Electrical installation (43.21, version 2.0) (Source: CSB)
Retail sale of computers, peripheral units and software in specialised stores (47.41, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Security systems service activities (80.20, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 67611722
E-mail
info@biss.lv
Rīga, Lielirbes iela 1
Wholesale trade of motor vehicle parts and accessories (45.31, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Lielirbes iela 1
Computer programming activities (62.01, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Lielirbes iela 1
Other specialised construction activities n.e.c. (43.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Lielirbes iela 1
Private security activities (80.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 66065428
E-mail
info@defsecurity.lv
Rīga, Lielirbes iela 1
Wholesale of furniture, carpets and lighting equipment (46.47, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Restaurants and mobile food service activities (56.10, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Lielirbes iela 1
Computer programming activities (62.01, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Lielirbes iela 1
Computer consultancy activities (62.02, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Rīga, Lielirbes iela 1
Legal activities (69.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Lielirbes iela 1
Plastering (43.31, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Rīga, Lielirbes iela 1
Computer programming activities (62.01, version 2.0) (Source: SRS)
Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding (66.19, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 26464777
Rīga, Lielirbes iela 1
Computer programming activities (62.01, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 28007337
E-mail
info@foxodev.com
Rīga, Lielirbes iela 1
Advertising agencies (73.11, version 2.0) (Source: SRS)
Photographic activities (74.20, version 2.0) (Source: CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 26339567
E-mail
info@goldenratio.lv
Rīga, Lielirbes iela 1
nodrošināt brīvo mēdiju attīstību Latvijas Republikā;
nodrošināt sarunas laukumu cilvēkiem ar dažādiem viedokļiem par aktuāliem globāliem tematiem;
nodrošināt kvalitatīvu, ekskluzīvu informatīvi-analītisku saturu masu mēdijos un sociālajos tīklos.
Rīga, Lielirbes iela 1
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Lielirbes iela 1
Non-specialised wholesale trade (46.90, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Lielirbes iela 1
Restaurants and mobile food service activities (56.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Lielirbes iela 1
Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software (46.51, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 29483272
E-mail
info@itctraffic.lv
Rīga, Lielirbes iela 1
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 22045007
E-mail
kalnciema.biroji@lnk-properties.lv
Rīga, Lielirbes iela 1
1.Apvienot ūdenssaimniecības nozarē strādājošas uzņēmējsabiedrības, institūcijas un speciālistus kopīgiem mērķiem, uzdevumiem un pasākumiem, lai Latvijas sabiedrības interesēs veiktu mērķtiecīgu darbību: ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu uzlabošanu;
2.pārstāvēt un aizstāvēt Biedrības biedru intereses;
3.izveidot Biedrību kā ūdenssaimniecības jomā visautoritatīvāko organizāciju, kas apzinātu, apkopotu un izvērtētu viedokļus un priekšlikumus ar ūdenssaimniecību saistītos organizatoriskos, tehniskos un likumdošanas jautājumus, kā arī darbotos problēmu risināšanā, apkopojot un sagatavojot priekšlikumus valsts un pašvaldību institūcijām.
4.pilnveidot biedru zināšanas, lai samazinātu ūdenssaimniecību un sabiedrības radīto ietekmi uz apkārtējo vidi un veicinātu ilgtspējīgu attīstību un vides aizsardzību.
Telephone
+371 26591517
E-mail
info@lwwwwa.lv
Rīga, Lielirbes iela 1
Steam and air conditioning supply (35.30, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution