Rīga, Kaļķu iela 7, LV-1050

56° 56' 55.90057668", 24° 6' 31.51077984"

Rīga, Kaļķu iela 7
Trusts, funds and similar financial entities (64.30, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. (64.99, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Kaļķu iela 7
Rīga, Kaļķu iela 7
1.Popularizēt drošas braukšanas pamatprincipus un pieklājību normu ievērošanu ceļu satiksmē;
2.Automobiļu vadītāju satiksmes drošības zināšanu un braukšanas iemaņu uzlabošana;
3.Popularizēt automobiļu vēsturi Latvijas sabiedrībā;
4.Veicināt jauniešu iesaistīšanu autosportā;
5.Popularizēt videi draudzīgu automobiļu izmantošanu;
6.Organizētu autosporta un auto tūrisma pasākumus, radītu iespēju Latvijas Republikas iedzīvotājiem nodarboties ar autosportu un auto tūrismu;
7.Piedalīties tematiskās izstādēs un informatīvajos pasākumos;
8.Veicināt sadarbību ar citu valstu līdzīgām organizācijām un piedalīties to rīkotajos pasākumos;
9.Sabiedriskā labuma darbība, kas vērsta uz labdarību, kultūras atbalstīšanu, veselības veicināšanu, sporta atbalstīšanu.
Rīga, Kaļķu iela 7
Computer programming activities (62.01, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Computer programming, consultancy and related activities (62.0, version 2.0) (Source: ZO.LV)
E-mail
cryptocx@keemail.me
Rīga, Kaļķu iela 7
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Kaļķu iela 7
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Rīga, Kaļķu iela 7
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 29408817
Rīga, Kaļķu iela 7
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Kaļķu iela 7
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: SRS)
Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment (46.73, version 2.0) (Source: CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 26592301
Rīga, Kaļķu iela 7
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Kaļķu iela 7
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: SRS)
Roofing activities (43.91, version 2.0) (Source: CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 26592301
Rīga, Kaļķu iela 7
Tējas kultūras popularizēšana un attīstīšana Latvijā
Rīga, Kaļķu iela 7
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (74.90, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Kaļķu iela 7
Wholesale of other food, including fish, crustaceans and molluscs (46.38, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Non-specialised wholesale of food, beverages and tobacco (46.39, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 29119864
E-mail
info@frenchgourmand.eu
Rīga, Kaļķu iela 7
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 26592301
Rīga, Kaļķu iela 7
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (69.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
E-mail
mptelma@inbox.lv
Rīga, Kaļķu iela 7
Rīga, Kaļķu iela 7
Temporary employment agency activities (78.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Kaļķu iela 7
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67458790
Rīga, Kaļķu iela 7
Engineering activities and related technical consultancy (71.12, version 2.0) (Source: SRS)
Computer programming activities (62.01, version 2.0) (Source: CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 26592301
Rīga, Kaļķu iela 7
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Other credit granting (64.92, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Kaļķu iela 7
Dental practice activities (86.23, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Kaļķu iela 7
Other telecommunications activities (61.90, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 22302959
E-mail
info@stronghold.lv
Rīga, Kaļķu iela 7
Non-specialised wholesale trade (46.90, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Kaļķu iela 7
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Kaļķu iela 7
Reorganized 14.12.2023
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters (11.07, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Warehousing and storage (52.10, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Buying and selling of own real estate (68.10, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Rīga, Kaļķu iela 7
Terminated 18.03.2015
Hotels and similar accommodation (55.10, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Kaļķu iela 7
Terminated 25.02.2015
Restaurants and mobile food service activities (56.10, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Kaļķu iela 7
Terminated 02.06.2008
General construction of buildings and civil engineering works (45.21, version 1.0) (Source: CSB)
Rīga, Kaļķu iela 7
Terminated 30.12.2011
Legal activities (69.10, version 2.0) (Source: AR)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution