Rīga, Ilūkstes iela 58 - 4, LV-1082

56° 57' 5.3367929999999", 24° 11' 55.4337618"

Rīga, Ilūkstes iela 58 - 4
1.Izstrādāt reģionālās attīstības priekšlikumus Latvijas attīstības veicināšanai;
2.Organizēt seminārus, darba grupas un vasaras skolas par reģionālās attīstības tendencēm, Latvijā;
3.Apzināt sabiedrības sociālās vajadzības un veikt koncepcijas izstrādi kohezīvas sabiedrības attīstībai;
4.Veicināt personu ar īpašām vajadzībām un sociāli mazaizsargāto sabiedrības grupu iekļaušanos sabiedrībā;
5.Piedāvāt inovatīvas alternatīvās attīstības priekšlikumus reģionālajai attīstībai un sociālekonomisko problēmu risināšanai;
6.Plānot un izstrādāt komunikatīvās teritoriālās plānošanas priekšlikumus Latvijas pašvaldību iedzīvotājiem;
7.Veicināt starptautisko pārrobežu sadarbību un pieredzes apmaiņu;
8.Sekmēt aktīvu pilsonisko līdzdalību;
9.Veicināt izpratni par Latvijas kultūrvēsturiskajām vērtībām un sekmēt to saglabāšanu un attīstību;
10.Popularizēt aktīvu dzīvesveidu, sporta aktivitātes un dažāda veida mākslinieciskās izpausmes.

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution