Rīga, Ģertrūdes iela 123, LV-1009

56° 56' 54.06437328", 24° 8' 26.5665786"

Rīga, Ģertrūdes iela 123
Latviešu kultūras saglabāšana un tālāka attīstīšana, latviskās akadēmiskās izglītības sekmēšana, akadēmisko vienību, konkordiju un citu akadēmisko organizāciju atbalstīšana garīgai izaugsmei, periodiski izdodot un izplatot rakstu krājumu, kas satur zinātniski, kulturāli un sabiedriski politiski nozīmīgus rakstus, kā arī kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanas, saglabāšanas un atjaunošanas pasākumu popularizēšana.
Rīga, Ģertrūdes iela 123
Biedrības mērķis ir apvienot un tuvināt Latvijā un ārzemēs studējošos, pulcināt studējošos, rūpēties par viņu pasaules uzkatu izveidošanu un izkopšanu, sekmēt savu biedru attīstību par pilnvērtīgām personībām un rosināt viņus sagatavoties nacionālam, kulturālam, zinātniskam un sabiedriskam darbam latviešu tautas un tēvijas labā.
Telephone
+371 28376274
E-mail
vecakais@austrums.lv
Rīga, Ģertrūdes iela 123 - 9
Jāņa Ducena, Latvijas Republikas 1.Saeimas deputāta, kara ministra laikā no 1923.gada 27.janvāra līdz 1924.gada 26.janvārim un Rīgas apgabaltiesas tiesneša kapa pieminekļa Rīgas I Meža kapos un tā apkārtnes atjaunošana un uzturēšana;
akadēmisku pētījumu veicināšana par J.Ducena personību un viņa politisko un profesionālo daarbību, kas veicinātu J.Ducena plašāku atpazīstamību sabiedrībā;
akadēmisku pētījumu veicināšana par Latvijas Republikas bruņoto spēku darbību laikā, kad tajos dienēja J.Ducens, un par J.Ducena personisko profesionālo ieguldījumu Latvijas Republikas bruņoto spēku izveidē un izaugsmē;
publikāciju un diskusiju veicināšana Latvijas plašsaziņas līdzekļos par J.Ducenu un viņa profesionālo un sabiedrisko darbību;
pētījumu un diskusiju veicināšana par Latvijas aizsardzības un drošības politikas jautājumiem;
savu mērķu sasniegšanai pamātā balstīties uz ziedojumiem.
Rīga, Ģertrūdes iela 123 - 17
Activities of head offices (70.10, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Rīga, Ģertrūdes iela 123 - 12
Lai nodrošinātu Latvijas masu mediju neatkarību un kvalitāti, sekmēt to darbības profesionalizāciju un žurnālistikas infrastruktūru, mediju ētikas un mediju tiesiskās vides attīstību; apvienot nozares ekspertus; veikt mediju pētniecību, mediju politikas analīzi, ekspertīzi un konsultācijas mediju darbības jautājumos; īstenot mediju darbinieku profesionālo tālākizglītību; nodarboties ar izdevējdarbību par mediju nozares tēmām.
Rīga, Ģertrūdes iela 123-16
Terminated 21.09.2009
Veicināt interneta vides sakārtošanu, tīrību un attīstību;
informēt sabiedrību par interneta izmantošanas iespējām;
veicināt kvalitatīvu interneta pakalpojumu nonākšanu tirgū;
veicināt Biedrības biedru profesionālo izaugsmi.

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution