Rīga, Ganību dambis 27, LV-1005

Cancelled: 30.05.2016
56° 59' 12.45552", 24° 7' 15.29076"

Rīga, Ganību dambis 27
Futbola kā sporta veida attīstīšana un pilnveidošana Latvijas Republikā.
Iesaistīt Latvijas iedzīvotājus - pieaugušos, jauniešus, bērnus futbola nodarbībās.
Augstas klases sportistu sagatavošana.
Rīga, Ganību dambis 27
Installation of industrial machinery and equipment (33.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Ganību dambis 27
Telpu futbola kā sporta veida attīstīšana un pilnveidošana Latvijas Republikā.
Iesaistīt Latvijas iedzīvotājus telpu futbola nodarbībās;
Augstas klases sportistu sagatavošana.
Rīga, Ganību dambis 27
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Ganību dambis 27
Pamatmērķi:politiskie - Latvijas valsts interešu aizstāvība, balstoties uz Latvijas valstiskuma ideoloģiju un izdevīgo ģeopolitisko stāvokli;ekonomiskie - celt Latvijas iedzīvotāju labklājību, nodrošināt viņu tiesības uz darbu un atpūtu, veselības aprūpi, personības fizisko un garīgo attīstību, stipru un laimīgu ģimeni;sociālie - valstij jānodrošina katram darbspējīgam -darbu, katram bērnam - izglītību, katram godīgam cilvēkam - nodrošinātas vecumdienas.
E-mail
info@tautaskontrole.lv
Rīga, Ganību dambis 27
Terminated 25.06.1997
automobīļu un to rezerves daļu komercializācija
autotransporta tehniskā apkalpe, remonts
tirgus izpēte
servisa un transporta ekspeditoriskā darbība preču un iekārtu piegādē
izstāžu, gadatirgu, izsoļu rīkošana
līzinga operācijas
brokeru pakalpojumi
mārketings
Rīga, Ganību dambis 27
Terminated 12.05.2020
Advertising agencies (73.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Rīga, Ganību dambis 27
Terminated 13.02.2019
Wholesale of chemical products (46.75, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Ganību dambis 27
Terminated 25.11.2021
Other amusement and recreation activities (93.29, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Ganību dambis 27
Terminated 25.08.2017
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Ganību dambis 27
Terminated 08.12.1997
preču ražošana
reklāma
zinātniski-tehniskās produkcijas izstrāde
iepirkšana un tirdzniecība
izstāžu, gadatirgu, izsoļu rīkošana
sadzīves pakalpojumi
mārketings
u.c. statūtos paredzētā darbība
Rīga, Ganību dambis 27
Terminated 06.03.1996
zinātniski-pētnieciskais darbs
jaunu tehnoloģiju izstrāde un ieviešana
transporta pakalpojumi
ekspeditoru pakalpojumi
transporta procesa uzskaites un kontroles organizēšana
noliktavu pakalpojumi
*autoserviss
*tirdzniecība ar benzīnu un smērvielām
*auto apkalpes staciju veidošana
*tirdzniecība
*starpniecības pakalpojumi
*importa-eksporta operācijas
*sabiedriskā ēdināšana
*lauksaimniecības produkcijas pārstrāde
*u.c. statūtos paredzētā darbība
Rīga, Ganību dambis 27
Terminated 27.06.2018
Other retail sale in non-specialised stores (47.19, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Ganību dambis 27
Terminated 07.01.2019
Maintenance and repair of motor vehicles (45.20, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Ganību dambis 27
Terminated 13.10.2010
Restaurants and mobile food service activities (56.10, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Ganību dambis 27
Terminated 20.07.2017
Maintenance and repair of motor vehicles (45.20, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Ganību dambis 27
Terminated 07.07.2020
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Rīga, Ganību dambis 27
Terminated 14.01.2019
Computer programming activities (62.01, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Ganību dambis 27
Terminated 06.11.2018
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: SRS)
Rīga, Ganību dambis 27
Terminated 17.01.2007
Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment (51.53, version 1.0) (Source: CSB)
Rīga, Ganību dambis 27
Terminated 21.12.1999
kravu pārvadājumi
ekspedīciju pakalpojumi
ārējā ekonomiskā darbība
*autotransporta pakalpojumi iedzīvotājiem
*automašīnu tehniskā apkope
*transporta līdzekļu dzinēju, agregātu remonts un atjaunošana
*preču ražošana un realizācija
*rezerves daļu ražošana un realizācija
*remonta-celtniecības darbi
*sabiedriskā ēdināšana
*sadzīves pakalpojumi
*u.c. komercdarbība
Rīga, Ganību dambis 27
Terminated 14.01.2019
Retail sale via mail order houses or via Internet (47.91, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Ganību dambis 27
Terminated 25.10.2013
Sale of other motor vehicles (45.19, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Ganību dambis 27
Terminated 26.08.2021
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS)
Post-harvest crop activities (01.63, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Ganību dambis 27
Terminated 12.08.2016
Removal services (49.42, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Ganību dambis 27
Terminated 22.12.1997
tirdzniecība, t.sk. ar celtniecības un būvmateriāliem, tehnisko aprīkojumu
ārējā ekonomiskā darbība
importa un eksporta operācijas
mazum-, vairumtirdzniecība
veikalu atvēršana
starpniecības pakalpojumi
maksas pakalpojumi
transporta un muitas dokumentu noformēšana
autotehniskā ekspertīze
konsultācijas
saimnieciskā komercdarbība
u.c. statūtos paredzētā darbība
Rīga, Ganību dambis 27
Terminated 29.05.2020
Management of real estate on a fee or contract basis (68.32, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Rīga, Ganību dambis 27
Terminated 22.04.2004
Freight transport by road (60.24, version 1.0) (Source: CSB)
Rīga, Ganību dambis 27
Terminated 10.01.2003
ražošanas bāzes tehniskā rekonstrukcija
marketings
jaunās mūsdienīgas, augstražīgas maizes rauga un rauga piena ražošanas tehnoloģijas radīšana
u.c. statūtos paredzētā darbība
Rīga, Ganību dambis 27
Terminated 07.07.1998
sadzīves pakalpojumi
komercdarbība
tirdzniecība
sabiedriskā ēdināšana
starpniecība
otrreizējo izejvielu pārstrāde
importa-eksporta operācijas
remonta-celtniecības darbi
ārējā ekonomiskā darbība
autoserviss
lauksaimniecības preču iegāde, pārstrāde un realizācija
u.c. statūtos paredzētā darbība

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution