Rīga, Ēveles iela 6 - 46, LV-1013

56° 58' 7.1140285199999", 24° 8' 0.25721196000001"

Rīga, Ēveles iela 6-46
Terminated 10.10.2007
Iepazīstināt Latvijas sabiedrību ar prezidenta amata kandidātes Ilgas
Kreituses personību, politisko biogrāfiju un darbu atjaunotās Latvijas
Republikas valsts varas iestādēs;
popularizēt Ilgu Kreitusi kā nākamo Latvijas Republikas prezidenti;
aktīvi atbalstīt Ilgu Kreitusi un viņas darbību , iesniedzot ierosinājumus,
lūgumus un prasības;
meklēt un veicināt kontaktus ar citām sabiedriskām organizācijām, kas
atbalsta Ilgu Kreitusi kā nākamo Latvijas prezidenti.

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution