Rīga, Ernesta Birznieka-Upīša iela 21, LV-1011

56° 56' 58.526727", 24° 7' 46.0230582"

Rīga, Ernesta Birznieka-Upīša iela 21
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67041100
E-mail
welcome@norvik.eu
Rīga, Ernesta Birznieka-Upīša iela 21
Buying and selling of own real estate (68.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (69.20, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Real estate agencies (68.31, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 67041100
+371 67224839
E-mail
welcome@norvik.eu
Rīga, Ernesta Birznieka-Upīša iela 21
Wholesale of beverages (46.34, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 26130164
E-mail
info@awg.lv
Rīga, Ernesta Birznieka-Upīša iela 21
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67041100
E-mail
welcome@norvik.eu
Rīga, Ernesta Birznieka-Upīša iela 21
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products (46.71, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 67041100
E-mail
welcome@norvik.eu
Rīga, Ernesta Birznieka-Upīša iela 21
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products (46.71, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 67041100
E-mail
welcome@norvik.eu
Rīga, Ernesta Birznieka-Upīša iela 21
Buying and selling of own real estate (68.10, version 2.0) (Source: SRS)
Real estate agencies (68.31, version 2.0) (Source: CSB)
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (69.20, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 67041100
+371 67224839
E-mail
welcome@norvik.eu
Rīga, Ernesta Birznieka-Upīša iela 21
Buying and selling of own real estate (68.10, version 2.0) (Source: SRS)
Real estate agencies (68.31, version 2.0) (Source: CSB)
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (69.20, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 67215253
+371 67224839
E-mail
info@interinvest.lv
Rīga, Ernesta Birznieka-Upīša iela 21
Repair of electrical equipment (33.14, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Trade of electricity (35.14, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Ernesta Birznieka-Upīša iela 21
Activities of holding companies (64.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Ernesta Birznieka-Upīša iela 21
Production of electricity (35.11, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Rīga, Ernesta Birznieka-Upīša iela 21
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (69.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Ernesta Birznieka-Upīša iela 21
Repair of computers and peripheral equipment (95.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Ernesta Birznieka-Upīša iela 21
Buying and selling of own real estate (68.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67041100
E-mail
welcome@norvik.eu
Rīga, Ernesta Birznieka-Upīša iela 21
Buying and selling of own real estate (68.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (69.20, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Management of real estate on a fee or contract basis (68.32, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 67041100
+371 67224839
E-mail
welcome@norvik.eu
Rīga, Ernesta Birznieka-Upīša iela 21
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS)
Real estate agencies (68.31, version 2.0) (Source: CSB)
Fund management activities (66.30, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 67041100
E-mail
welcome@norvik.lv
Rīga, Ernesta Birznieka-Upīša iela 21
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Real estate agencies (68.31, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 67041100
E-mail
welcome@norvik.lv
Rīga, Ernesta Birznieka-Upīša iela 21
Specialised design activities (74.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Ernesta Birznieka-Upīša iela 21
Data processing, hosting and related activities (63.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67218501
Rīga, Ernesta Birznieka-Upīša iela 21
Buying and selling of own real estate (68.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Management of real estate on a fee or contract basis (68.32, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Real estate agencies (68.31, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 67041100
E-mail
welcome@norvik.eu
Rīga, Ernesta Birznieka-Upīša iela 21
Computer programming activities (62.01, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Ernesta Birznieka-Upīša iela 21
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Ernesta Birznieka-Upīša iela 21
Buying and selling of own real estate (68.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67041100
E-mail
welcome@norvik.eu
Rīga, Ernesta Birznieka-Upīša iela 21
Activities of holding companies (64.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67041100
+371 67011591
E-mail
fondi@norvik.eu
Rīga, Ernesta Birznieka-Upīša iela 21
Other monetary intermediation (64.19, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. (64.99, version 2.0) (Source: CSB)
E-mail
info@pnbbanka.eu
Rīga, Ernesta Birznieka-Upīša iela 21
Buying and selling of own real estate (68.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Ernesta Birznieka-Upīša iela 21
Other information service activities n.e.c. (63.99, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Rīga, Ernesta Birznieka-Upīša iela 21
Buying and selling of own real estate (68.10, version 2.0) (Source: SRS)
Real estate agencies (68.31, version 2.0) (Source: CSB)
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (69.20, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 67215253
+371 67224839
E-mail
info@interinvest.lv
Rīga, Ernesta Birznieka-Upīša iela 21
Medicīnas pakalpojumu pieejamības veicināšana;Labvēlīgu apstākļu radīšana veselības profilakses, farmācijas un rehabilitācijas attīstībai;Semināru un konferenču rīkošana par medicīnas un veselības aktualitātēm;Medicīnas pakalpojumu popularizēšana;Zinātniskās darbības koordinēšana un atbalstīšana dažādās medicīnas jomās;Medicīniskā personāla darba vietu nodrošināšanas veicināšana;Radošo projektu veidošana kopā ar medicīniskām un citām organizācijām, kā arī ar privātpersonām, pašvaldības un valsts iestādēm;Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu organizācijām, kuru darbība atbilst biedrības mērķiem un interesēm;Citas publiskas darbības, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, veikšana.
Rīga, Ernesta Birznieka-Upīša iela 21
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution