Rīga, Eduarda Smiļģa iela 46, LV-1002

56° 56' 10.1661774", 24° 4' 37.34524704"

Rīga, Eduarda Smiļģa iela 46-609
Aizstāvēt bērnu un pieaugušo invalīdu sociālo, sadzīves, kultūras vajadzību apmierināšanu atbilstoši LR likumdošanai;
apvienot invalīdus un personas, kas vēlas palīdzēt invalīdiem, veicināt invalīdu integrāciju sabiedrībā.
Rīga, Eduarda Smiļģa iela 46
Ar valdes locekļu un sociālo struktūru palīdzību apzina un uzskaita politiski represētās personas, Rīgas Zemgales priekšpilsētas iedzīvotājus;
Apkopo represēto likteņus, apzina ieslodzījuma, nometinājuma un apbedījuma vietas;
Noskaidro represiju cēloņus, veidus un to sekas cilvēku un tautas likteņgaitās;
Veicina faktoloģiski dokumentētu un literāru atmiņu vākšanu, saglabāšanu un publicēšanu;
Nodrošina represiju upuru piemiņas saglabāšanu;
Organizē juridisku, sociālu un cita veida palīdzību politiski represētajiem;
Iestājas par komunistiskās ideoloģijas un režīma nosodīšanu, starptautiskā tribunāla izveidi komunistiskā režīma realizētāju tiesāšanai.
Rīga, Eduarda Smiļģa iela 46 - 1

Apvienot Rīgas valstspilsētā dzīvojošos aktīvos seniorus savu interešu īstenošanai;
Iespēju robežās organizēt senioru aktīvās atpūtas pasākumus, iesaistot seniorus un kopjot kolektīvas darbošanās vērtību un nozīmi sabiedrības labā;
Rosināt pensionārus aizstāvēt savas cilvēka cienīgas dzīves tiesības, piedaloties pensionāru interešu jomu likumprojektu izstrādē un apspriešanā, likuma ietvaros, nepieciešamības gadījumā, organizējos piketus, mītiņus un citas nevardarbīgas akcijas;
Aktīvi sadarboties ar Latvijas pensionāru federāciju un citām sabiedriskām organizācijām.
Rīga, Eduarda Smiļģa iela 46
celtniecība
tirdzniecība
ārējā ekonomiskā darbība
tūrisms
valūtas pirkšana un pārdošana
u.c. statūtos paredzētā darbība
Rīga, Eduarda Smiļģa iela 46
Cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem interešu aizstāvība un pārstāvība valsts varas institūcijās, ES un Vispasaules organizācijās;
vienlīdzīgas līdzdalības iespējas veicināšana ikvienam sabiedrības loceklim, cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem tiesību ievērošanas sekmēšana visās jomās, lai nodrošinātu integrāciju sabiedrībā;
kontaktu dibināšana un sadarbība ar Latvijas un citu valstu organizācijām;
cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem un ģimenes locekļu vispusīgas sociālās rehabilitācijas sistēmas izveide.
Rīga, Eduarda Smiļģa iela 46 - 1
Restaurants and mobile food service activities (56.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Eduarda Smiļģa iela 46-601
Terminated 09.01.2019
Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products (46.71, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Eduarda Smiļģa iela 46-211
Terminated 14.11.2007
Tuvināt un apvienot Latvijas pilsētās pastāvošās namsaimnieku biedrības;
veicināt privāto zemes un namu īpašumu sakārtošanu un apsaimniekošanu
Rīga, Eduarda Smiļģa iela 46
Terminated 06.08.1998
maksas pakalpojumi
uzņēmēju aizstāvība
sabiedrību komplekso programmu izstrāde
starpniecības pakalpojumi
auditoru pakalpojumi
u.c. statūtos paredzētā darbība
Rīga, Eduarda Smiļģa iela 46-515
Terminated 01.06.2015
Tuvināt un apvienot savus biedrus, aizstāvēt viņu tiesiskās un saimnieciskās intereses.
Rīga, Eduarda Smiļģa iela 46-621
Terminated 21.12.2018
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Eduarda Smiļģa iela 46
Terminated 14.05.2007
Rūpēties par Zemgales priekšpilsētas invalīdu sociālo, sadzīves un kultūras vajadzību apmierināšanu.
Vākt statistikas ziņas par biedrības invalīdiem.
Veikt invalīdu interešu pārstāvību valsts un pašvaldību institūcijās.
Palīdzēt veidot invalīdu ražotni.
Rīga, Eduarda Smiļģa iela 46-607.kabinets
Terminated 20.09.2019
Other cleaning activities (81.29, version 2.0) (Source: SRS)
Rīga, Eduarda Smiļģa iela 46
Reorganized 29.12.2010
Management of real estate on a fee or contract basis (68.32, version 2.0) (Source: AR, ZO.LV)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution