Rīga, Dzērbenes iela 27, LV-1006

56° 58' 30.35529444", 24° 11' 34.16675316"

Rīga, Dzērbenes iela 27
Technical testing and analysis (71.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 29376644
Rīga, Dzērbenes iela 27
Engineering activities and related technical consultancy (71.12, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Installation of industrial machinery and equipment (33.20, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 67553518
E-mail
info@bioreactors.net
Rīga, Dzērbenes iela 27
Activities of holding companies (64.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. (64.99, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Dzērbenes iela 27
Apvienot kopējā darbībā juridiskās un fiziskās personas, kuru darbība ir saistīta ar videi draudzīgu un saudzējošu tehnoloģiju, risinājumu un produktu izstrādi, attīstīšanu un ieviešanu, kā arī šo risinājumu eksportspējas un konkurētspējas stiprināšanu globālajos tirgos. Vienlaicīgi Biedrība veicina nozares kopējo attīstību Latvijā un partneru eksporta potenciālu ārpus tās.
Rīga, Dzērbenes iela 27
Other transportation support activities (52.29, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Dzērbenes iela 27
Other construction installation (43.29, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67554268
E-mail
klldis@kone.com
Rīga, Dzērbenes iela 27
Non-specialised wholesale trade (46.90, version 2.0) (Source: SRS)
Wholesale of chemical products (46.75, version 2.0) (Source: CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67553707
E-mail
info@labochema.lv
Rīga, Dzērbenes iela 27
Apvienot kokmateriālu kvalitātes vērtētājus un kvalitātes uzmērītājus (kokmateriālu ekspertus) un sekmēt to profesionālo darbību.
Rīga, Dzērbenes iela 27
Mērķi ir vēsti uz sabiedriskā labuma darbību:
motociklistu kustības kā veselīga dzīvesveida, cilvēka fizisko un garīgo spēju atjaunošanas un paaugstināšanas veicinātājas attīstība, kā arī motosporta attīstība valstī,
Latvijas pārstāvība FIM un FIM-Europe,
sadarbība ar FIM, FIM-Europe un citu valstu Nacionālām Motosporta federācijām vai asociācijām, lai pārstāvētu un realizētu valsts un indivīda intereses motociklistu kustībā,
sportistu meistarības izaugsmes veicināšana,
motociklistu kustībā iesaistīto personu skaita palielināšana.
Telephone
+371 67845851
E-mail
moto@lamsf.lv
sekretare@lamsf.lv
Rīga, Dzērbenes iela 27
Latvijas Motosporta tiesnešu pārstāvība Latvijas Motosporta federācijā;
sadarbība ar Latvijas Motosporta federāciju un citu valstu nacionālām Motosporta federācijām vai asociācijām, lai pārstāvētu un realizētu Latvijas motosporta tiesnešu intereses motosacensību kustībā;
motosporta tiesnešu kvalifikācijas un profesionālās izaugsmes veicināšana;
motosporta tiesnešu kustībā iesaistīto personu skaita palielināšana.
Rīga, Dzērbenes iela 27
Other research and experimental development on natural sciences and engineering (72.19, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Dzērbenes iela 27
Repair of electronic and optical equipment (33.13, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Wholesale of other machinery and equipment (46.69, version 2.0) (Source: CSB)
Repair of other equipment (33.19, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Other retail sale not in stores, stalls or markets (47.99, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 67545159
E-mail
info@parico.lv
Rīga, Dzērbenes iela 27
Manufacture of other chemical products n.e.c. (20.59, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Wholesale of chemical products (46.75, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 29220761
Rīga, Dzērbenes iela 27
Other transportation support activities (52.29, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67553741
E-mail
info@ritlogistika.lv
Rīga, Dzērbenes iela 27
Manufacture of other chemical products n.e.c. (20.59, version 2.0) (Source: SRS)
Floor and wall covering (43.33, version 2.0) (Source: CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67556663
E-mail
info@ritols.lv
Rīga, Dzērbenes iela 27
Sniegt vispusīgu palīdzību augtas tehnoloģijas projektu veicināšanai tirgū;
Pētījumu veikšana un ekspertu atzinumu sniegšana par perspektīvām tehnoloģiskām izstrādēm un novatoriskiem projektiem ;
Sekmīgas vides veicināšana augstas tehnoloģijas projektu ilgtspējīgai attīstībai;
Projektu sagatavošana oficiālai prezentācijai;
Nepieciešamo resursu piesaistīšana veiksmīgai projektu īstenošanai;
Jauniešu izglītojošo programmu izstrādāšana, kuru mērķis ir radīt apzinātu izvēli gūt izglītību tehnoloģiju zinātnes jomā;
Izglītojošo programmu izstrāde un organizēšana nozaru speciālistiem un jauniem zinātniekiem;
Izglītojošo programmu izstrādāšana, kuru mērķis ir augstas klases tehnoloģiju uzņēmējdarbības jomas popularizēšana;
Programmu izstrādāšana jauniešu iesaistīšanai augsto tehnoloģiju uzņēmējdarbībā;
Finanšu resursu pārvaldība veiksmīgai rezultātu sasniegšanai;
Konsultāciju sniegšana par aktīvajām finanšu tehnoloģijām.
Rīga, Dzērbenes iela 27
Floor and wall covering (43.33, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Dzērbenes iela 27
Non-specialised wholesale trade (46.90, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Dzērbenes iela 27
Technical testing and analysis (71.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67556152
E-mail
info@videsaudits.lv
Rīga, Dzērbenes iela 27-127a
Rūpēties par labvēlīgas vides saglabāšanu un uzlabošanu, cīnīties pret apkārtējās vides antropogēno piesārņojumu;
palīdzēt sabiedrībai iegūt nepieciešamo vides informāciju, lai tā efektīvi varētu līdzdarboties ar vidi saistītu lēmumu pieņemšanā;
apkopot informāciju un veikt pētījumus par vides piesārņojumu;
aizstāvēt tiesā sabiedrības tiesības dzīvot kvalitatīvā dzīves vidē.
Rīga, Dzērbenes iela 27-115
Terminated 21.04.2017
vadu sakaru aparatūras izstrāde, ražošana un realizācijaārējā ekonomiskā darbība
Rīga, Dzērbenes iela 27
Terminated 06.09.2016
Wholesale of pharmaceutical goods (46.46, version 2.0) (Source: CSB, ZO.LV)
Rīga, Dzērbenes iela 27
Terminated 23.02.2012
Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes (10.71, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Dzērbenes iela 27
Terminated 01.10.2010
Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products (46.71, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Dzērbenes iela 27
Terminated 17.10.2017
Retail sale of clothing in specialised stores (47.71, version 2.0) (Source: SRS)
Rīga, Dzērbenes iela 27
Terminated 21.07.2005
Rīga, Dzērbenes iela 27
Terminated 18.12.2001
Wholesale of china and glassware, wallpaper and cleaning materials (51.44, version 1.0) (Source: CSB)
Rīga, Dzērbenes iela 27
Terminated 12.11.2018
Wholesale of chemical products (46.75, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Dzērbenes iela 27
Terminated 10.11.1998
sabiedriskā ēdināšana
autotransporta tehniskā apkalpe
zvēraudzētavu organizēšana
remonta-celtniecības darbi
starpniecība
maksas pakalpojumi
azartspēļu namu izveidošana un uzturēšana
spēļu organizēšana
u.c. statūtos paredzētā darbība
Rīga, Dzērbenes iela 27-101
Terminated 25.09.2007

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution