Rīga, Dzērbenes iela 14, LV-1006

56° 58' 38.33919948", 24° 11' 39.80611608"

Rīga, Dzērbenes iela 14-303
Terminated 16.12.1997
reklāma
izdevējdarbība
palīdzība materiāli-tehniskajā apgādē
palīdzība ražošanas organizēšanā
marketings
projektēšana
montāža
remonta-celtniecības darbi
interjeru dizains
preču ražošana
tehniskās nozīmes preču ražošana
ārējā ekonomiskā darbība
importa-eksporta operācijas
finansu operācijas
investīcijas
kredītdarbība
apdrošināšana
tirdzniecība
gadatirgu un izsoļu rīkošana
u.c.darbība, kas nav aizliegta LR likumdošanā
Rīga, Dzērbenes iela 14
Terminated 10.07.2007
pārtikas preču iepirkšana un realizācija
mežizstrāde
kokapstrāde
mēbeļu ražošana
importa un eksporta operācijas
starpniecība
mazum-, vairumtirdzniecība
ārējā ekonomiskā darbība
Rīga, Dzērbenes iela 14
Terminated 27.11.2008
Renting of automobiles (71.10, version 1.0) (Source: CSB)
Rīga, Dzērbenes iela 14
Terminated 18.08.2010
Restaurants and mobile food service activities (56.10, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Dzērbenes iela 14
Terminated 26.07.2016
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Dzērbenes iela 14
Terminated 06.08.2014
Manufacture of electricity distribution and control apparatus (27.12, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Dzērbenes iela 14
Terminated 19.08.2010
zinātniski-pētnieciskie darbi informātikā un skaitļošanas tehnikā
informātikas līdzekļu ražošana un ieviešana
ražošanas pārvaldes, uzskaites, kontroles sistēmu pilnveidošana
informātikas un skaitļošanas tehnikas izstrāde, piegāde, tiražēšana, uzturēšana
*izstāžu, gadatirgu, semināru organizēšana
*speciālistu apmācība
*poligrāfija, pavairošana
*kompjūterdizains
*starpniecības pakalpojumi
*preču ražošana un realizācija
*ārējā ekonomiskā darbība
*tulkošana
*ekspertu-konsultantu pakalpojumi
Rīga, Dzērbenes iela 14-507c
Terminated 24.05.2010
mazum-, vairumtirdzniecība, t.sk. ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem
tirdzniecība arnaftas produktiem
komisijas tirdzniecība
muitas deklarāciju noformēšana
sabiedriskās ēdināšanas vietu veidošana
importa un eksporta operācijas
ārējā ekonomiskā darbība
pārtikas produktu ražošana, iepirkšana un realizācija
valūtas pirkšana un pārdošana
u.c. statūtos paredzētā darbība
Rīga, Dzērbenes iela 14-518b
Terminated 15.06.2004
tirdzniecības-iepirkšanas darbība
mazum-, vairumtirdzniecība
komisijas tirdzniecība
preču ražošana un realizācija
lauksaimniecības produktu ražošana, iegāde, pārstrāde un realizācija
ārējā ekonomiskā darbība
bartera darījumi
mārketings, reklāma
starpniecība
pārstāvniecības funkcijas
sadzīves pakalpojumi
tūrisma pakalpojumi
u.c. statūtos paredzētā darbība


Rīga, Dzērbenes iela 14
Terminated 21.11.2002
Non-specialized wholesale of food, beverages and tobacco (51.39, version 1.0) (Source: CSB)
Rīga, Dzērbenes iela 14-604
Terminated 05.04.2007
karsto franču kartupeļu frī ražošanas aparātu un komponentu ražošana un apkalpe
visa veida tirdzniecība
Rīga, Dzērbenes iela 14
Terminated 08.03.2007
ražošanas, saimnieciskā, komerciālā un tirdzniecības darbība pārtikas rūpniecībā
viesnīcpakalpojumi
sabiedriskā ēdināšana
preču ražošana un realizācija
ārējā ekonomiskā darbība
valūtas pirkšana un pārdošana
starpniecība
tirdzniecība
maksas pakalpojumi
transporta pakalpojumi
tūrisma pakalpojumi
lauksaimniecības produktu ražošana
u.c. statūtos paredzētā darbība
Rīga, Dzērbenes iela 14
Terminated 19.07.2018
Logging (02.20, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Dzērbenes iela 14
Terminated 13.07.2015
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Dzērbenes iela 14
Terminated 12.01.2012
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Dzērbenes iela 14
Terminated 25.05.2007
General construction of buildings and civil engineering works (45.21, version 1.1) (Source: CSB)
Rīga, Dzērbenes iela 14
Terminated 24.04.2018
Retail sale via mail order houses or via Internet (47.91, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Dzērbenes iela 14
Terminated 13.09.2017
Electrical installation (43.21, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Dzērbenes iela 14
Terminated 15.10.2018
Repair of computers and peripheral equipment (95.11, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Dzērbenes iela 14
Terminated 26.07.2005
Research and experimental development on natural sciences and engineering (73.10, version 1.0) (Source: CSB)
Rīga, Dzērbenes iela 14
Terminated 02.07.2020
Manufacture of imitation jewellery and related articles (32.13, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Rīga, Dzērbenes iela 14
Terminated 25.05.2017
Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation (26.51, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Dzērbenes iela 14-214
Terminated 15.10.2018
Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics (20.30, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Dzērbenes iela 14
Terminated 20.09.2002
preču ražošana
tehniskās nozīmes preču ražošana
kokapstrāde
lauksaimniecības produktu iegāde, pārstrāde un realizācija
lauksaimniecības produktu ražošana
ārējā ekonomiskā darbība
tūrisma pakalpojumi
tirdzniecība
starpniecība
valūtas pirkšana un pārdošana
u.c. statūtos paredzētā darbība
Rīga, Dzērbenes iela 14
Terminated 17.12.1997
zinātniski-tehniskās produkcijas izstrāde un ražošana
zinātniski-pētnieciskie un projektēšanas darbi
elektronisko sistēmu izstrāde, ekspluatācija, noma, apkalpe, remonts
*kursu u.c. rīkošana
*marketings, reklāma, izdevējdarbība
*starpniecības pakalpojumi, tirdzniecība
*ārējā ekonomiskā darbība
*autotransporta ekspluatācija, noma, apkalpe, remonts
*u.c. statūtos paredzētā darbība
Rīga, Dzērbenes iela 14
Terminated 14.01.2019
Agents involved in the sale of a variety of goods (46.19, version 2.0) (Source: SRS)
Rīga, Dzērbenes iela 14-503c
Terminated 14.01.2013
Non-specialised wholesale trade (46.90, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Dzērbenes iela 14
Terminated 03.11.2022
Wholesale of other office machinery and equipment (46.66, version 2.0) (Source: SRS)
Rīga, Dzērbenes iela 14
Terminated 05.03.1998
konsultācijas
preču ražošana un realizācija
ārējā ekonomiskā darbība
celtniecība
projektēšanas darbi
starpniecības pakalpojumi
apmācību kursi
tautsaimniecības nozaru rekonstukcija
u.c. statūtos paredzētā darbība
Rīga, Dzērbenes iela 14
Terminated 03.07.2006
Research and experimental development on natural sciences and engineering (73.10, version 1.0) (Source: CSB)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution