Rīga, Dārzciema iela 60, LV-1073

56° 56' 25.18431288", 24° 10' 50.602017"

Rīga, Dārzciema iela 60
Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds (46.21, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Rīga, Dārzciema iela 60
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS)
Other specialised construction activities n.e.c. (43.99, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Dārzciema iela 60
Renting and leasing of cars and light motor vehicles (77.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Rīga, Dārzciema iela 60
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS)
Technical testing and analysis (71.20, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Dārzciema iela 60
Attīstīt futbolu Latvijā;
Futbola popularizēšana aizrobežu klubu pieredzes gūšana, piedaloties ārzemju turnīros un futbola forumos;
Organizatoriska, metodiska un praktiska sadarbība ar Latvijas un ārvalstu futbola klubiem, sporta organizācijām, uzņēmumiem;
Futbola un ar to saistītu pasākumu sponsorēšana, sportistu, treneru, tiesnešu, citu futbola speciālistu atbalstīšana, kā arī viņu tiesību un interešu aizsardzība;
Futbola materiāli tehniskās bāzes attīstības un modernizācijas sekmēšana;
Futbola lomas nostiprināšana veselīga dzīvesveida pilnveidošanā un futbola kā sporta veida attīstīšana un pilnveidošana;
Olimpiskās kustības ideālu ievērošana un valsts iedzīvotāju vispusīga harmoniska attīstība;
Izkopt un pilnveidot futbola tradīcijas;
Iespēju robežās sniegt palīdzību valsts un pašvaldību institūcijām futbola popularizēšanā sabiedrībā.
Rīga, Dārzciema iela 60
Attīstīt Latvijā telpu futbolu kā sporta veidu, iesaistīt cilvēkus aktīvās sporta nodarbībās, kas vērstas uz veselības veicināšanu, slimību profilaksi, sporta masveidību un sporta nodarbībās, kas veicina sporta meistarības izaugsmi, attīstīt treniņu darbu, atbalstīt un organizēt telpu futbolu sacensības Latvijā, kā arī veicināt Biedrības komandu piedalīšanos Latvijas un starptautiskajās sacensībās, paplašināt biedru redzesloku un apmainīties ar profesionālo pieredzi un zināšanām.
Rīga, Dārzciema iela 60
Holiday and other short-stay accommodation (55.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Rīga, Dārzciema iela 60
Buying and selling of own real estate (68.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Rīga, Dārzciema iela 60
Wholesale of other household goods (46.49, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Rīga, Dārzciema iela 60
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Rīga, Dārzciema iela 60
Other retail sale of new goods in specialised stores (47.78, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Rīga, Dārzciema iela 60
Other retail sale of new goods in specialised stores (47.78, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Rīga, Dārzciema iela 60
Floor and wall covering (43.33, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Rīga, Dārzciema iela 60
Repair of computers and peripheral equipment (95.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Rīga, Dārzciema iela 60
Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software (46.51, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Rīga, Dārzciema iela 60
Legal activities (69.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Rīga, Dārzciema iela 60
Wholesale of mining, construction and civil engineering machinery (46.63, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Rīga, Dārzciema iela 60
Retail sale via mail order houses or via Internet (47.91, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Rīga, Dārzciema iela 60
Wholesale of other machinery and equipment (46.69, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Rīga, Dārzciema iela 60
Wholesale of fruit and vegetables (46.31, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Rīga, Dārzciema iela 60
Development of building projects (41.10, version 2.0) (Source: SRS)
Wholesale of electrical household appliances (46.43, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Dārzciema iela 60
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Rīga, Dārzciema iela 60
Tirgus izpēte
Rīga, Dārzciema iela 60
Agents involved in the sale of textiles, clothing, fur, footwear and leather goods (46.16, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Rīga, Dārzciema iela 60
Research and experimental development on biotechnology (72.11, version 2.0) (Source: SRS)
Other research and experimental development on natural sciences and engineering (72.19, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Dārzciema iela 60
Research and experimental development on biotechnology (72.11, version 2.0) (Source: SRS)
Other research and experimental development on natural sciences and engineering (72.19, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Dārzciema iela 60
Activities of holding companies (64.20, version 2.0) (Source: SRS)
Wholesale of textiles (46.41, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Dārzciema iela 60
veicināt pozitīvas sociālās izmaiņas;finansiāli atbalstīt un veicināt līdzsvarotu visu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu;veikt labdarības un ziedojumu projektus un programmas
Rīga, Dārzciema iela 60-205
Terminated 03.05.2012
Wholesale of metals and metal ores (46.72, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Dārzciema iela 60-382
Terminated 11.07.2008
Market research and public opinion polling (74.13, version 1.1) (Source: CSB)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution