Rīga, Dārzciema iela 60, LV-1073

56° 56' 25.18431288", 24° 10' 50.602017"

Rīga, Dārzciema iela 60
Wholesale of chemical products (46.75, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Dārzciema iela 60-309
Engineering activities and related technical consultancy (71.12, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Dārzciema iela 60
Technical testing and analysis (71.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (74.90, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Other research and experimental development on natural sciences and engineering (72.19, version 2.0) (Source: ZO.LV)
E-mail
office@aerospace.lv
Rīga, Dārzciema iela 60
Web portals (63.12, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 23200050
E-mail
info@autoaha.com
Rīga, Dārzciema iela 60
Other retail sale of new goods in specialised stores (47.78, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Dārzciema iela 60
Other retail sale in non-specialised stores (47.19, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Other retail sale of new goods in specialised stores (47.78, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Dārzciema iela 60
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 25683923
Rīga, Dārzciema iela 60
Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies (46.74, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Dārzciema iela 60
Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software (46.51, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Dārzciema iela 60
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Dārzciema iela 60-219
Manufacture of wooden containers (16.24, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67113607
E-mail
info@countrystyle.lv
Rīga, Dārzciema iela 60
Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies (46.61, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Rīga, Dārzciema iela 60
Other transportation support activities (52.29, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Dārzciema iela 60
Other building completion and finishing (43.39, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Plumbing, heat and air-conditioning installation (43.22, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Dārzciema iela 60
Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods n.e.c. (77.39, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Dārzciema iela 60
Agents involved in the sale of timber and building materials (46.13, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Dārzciema iela 60
Electrical installation (43.21, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Dārzciema iela 60
Agents involved in the sale of a variety of goods (46.19, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Telephone
+371 67138369
Rīga, Dārzciema iela 60
Wholesale of perfume and cosmetics (46.45, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Dārzciema iela 60
veicināt projektu un programmu izstrādāšanu, kas uzlabotu vidi un apstākļus, kuros dzīvo bērni;vākt līdzekļus sociāliem mērķiem;realizēt sociālus projektus;pievērst bērnu tiesību aizsardzības problēmām plašu sabiedrības un valsts iestāžu uzmanību;panākt Latvijā ANO 1989.gada 20.novembra Konvencijas par bērna tiesībām, kā arī citu bērnu tiesību un cilvēktiesību dokumentu īstenošanu Latvijā;sniegt palīdzību bērniem, kuriem to nav spējuši sniegt oficiāli dienesti likumā noteiktajā kārtībā.
Rīga, Dārzciema iela 60
Research and experimental development on biotechnology (72.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Dārzciema iela 60
Web portals (63.12, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Dārzciema iela 60
Other retail sale not in stores, stalls or markets (47.99, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Agents involved in the sale of textiles, clothing, fur, footwear and leather goods (46.16, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Dārzciema iela 60
Non-specialised wholesale trade (46.90, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Rīga, Dārzciema iela 60
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Dārzciema iela 60
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (74.90, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67002491
Rīga, Dārzciema iela 60
Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies (46.74, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Dārzciema iela 60
Development of building projects (41.10, version 2.0) (Source: SRS)
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: CSB)
Civil engineering (42, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Development of building projects (41.1, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Construction of buildings (41, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Rīga, Dārzciema iela 60
Retail sale via mail order houses or via Internet (47.91, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Dārzciema iela 60
Wholesale of dairy products, eggs and edible oils and fats (46.33, version 2.0) (Source: SRS)
Wholesale of coffee, tea, cocoa and spices (46.37, version 2.0) (Source: CSB, ZO.LV)
Other transportation support activities (52.29, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Non-specialised wholesale of food, beverages and tobacco (46.39, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Wholesale of chemical products (46.75, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 67213151

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution