Rīga, Dārzciema iela 60, LV-1073

56° 56' 25.18431288", 24° 10' 50.602017"

Rīga, Dārzciema iela 60
Wholesale of chemical products (46.75, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Dārzciema iela 60
Data processing, hosting and related activities (63.11, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Rīga, Dārzciema iela 60-309
Engineering activities and related technical consultancy (71.12, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Dārzciema iela 60
Technical testing and analysis (71.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (74.90, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Other research and experimental development on natural sciences and engineering (72.19, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 29999537
E-mail
office@aerospace.lv
Rīga, Dārzciema iela 60
Other retail sale of new goods in specialised stores (47.78, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Dārzciema iela 60
Other retail sale in non-specialised stores (47.19, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Other retail sale of new goods in specialised stores (47.78, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 67246150
Rīga, Dārzciema iela 60
Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies (46.74, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67113399
+371 67241021
+371 29211569
Rīga, Dārzciema iela 60
Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software (46.51, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67138318
Rīga, Dārzciema iela 60
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Dārzciema iela 60-219
Manufacture of wooden containers (16.24, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67113607
E-mail
info@countrystyle.lv
Rīga, Dārzciema iela 60
Other software publishing (58.29, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67716847
E-mail
hello@blondie.lv
Rīga, Dārzciema iela 60
Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies (46.61, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Rīga, Dārzciema iela 60
Non-specialised wholesale trade (46.90, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Rīga, Dārzciema iela 60
Other building completion and finishing (43.39, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Plumbing, heat and air-conditioning installation (43.22, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 22338200
Rīga, Dārzciema iela 60
Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods n.e.c. (77.39, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Rīga, Dārzciema iela 60
Other specialised construction activities n.e.c. (43.99, version 2.0) (Source: SRS)
Advertising agencies (73.11, version 2.0) (Source: CSB, ZO.LV)
E-mail
info@elasto.lv
Rīga, Dārzciema iela 60
Agents involved in the sale of a variety of goods (46.19, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Telephone
+371 67138369
Rīga, Dārzciema iela 60
Wholesale of perfume and cosmetics (46.45, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Dārzciema iela 60
veicināt projektu un programmu izstrādāšanu, kas uzlabotu vidi un apstākļus, kuros dzīvo bērni;vākt līdzekļus sociāliem mērķiem;realizēt sociālus projektus;pievērst bērnu tiesību aizsardzības problēmām plašu sabiedrības un valsts iestāžu uzmanību;panākt Latvijā ANO 1989.gada 20.novembra Konvencijas par bērna tiesībām, kā arī citu bērnu tiesību un cilvēktiesību dokumentu īstenošanu Latvijā;sniegt palīdzību bērniem, kuriem to nav spējuši sniegt oficiāli dienesti likumā noteiktajā kārtībā.
Rīga, Dārzciema iela 60
Research and experimental development on biotechnology (72.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Rīga, Dārzciema iela 60
Other retail sale not in stores, stalls or markets (47.99, version 2.0) (Source: SRS)
Agents involved in the sale of textiles, clothing, fur, footwear and leather goods (46.16, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Dārzciema iela 60
Non-specialised wholesale trade (46.90, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Rīga, Dārzciema iela 60
Retail sale via stalls and markets of other goods (47.89, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Rīga, Dārzciema iela 60
Attīstīt futbolu Latvijā;
Futbola popularizēšana aizrobežu klubu pieredzes gūšana, piedaloties ārzemju turnīros un futbola forumos;
Organizatoriska, metodiska un praktiska sadarbība ar Latvijas un ārvalstu futbola klubiem, sporta organizācijām, uzņēmumiem;
Futbola un ar to saistītu pasākumu sponsorēšana, sportistu, treneru, tiesnešu, citu futbola speciālistu atbalstīšana, kā arī viņu tiesību un interešu aizsardzība;
Futbola materiāli tehniskās bāzes attīstības un modernizācijas sekmēšana;
Futbola lomas nostiprināšana veselīga dzīvesveida pilnveidošanā un futbola kā sporta veida attīstīšana un pilnveidošana;
Olimpiskās kustības ideālu ievērošana un valsts iedzīvotāju vispusīga harmoniska attīstība;
Izkopt un pilnveidot futbola tradīcijas;
Iespēju robežās sniegt palīdzību valsts un pašvaldību institūcijām futbola popularizēšanā sabiedrībā.
Telephone
+371 29416066
E-mail
office@fknikars.lv
Rīga, Dārzciema iela 60
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Dārzciema iela 60
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (74.90, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67002491
Rīga, Dārzciema iela 60
Agents involved in the sale of fuels, ores, metals and industrial chemicals (46.12, version 2.0) (Source: SRS)
Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products (46.71, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Dārzciema iela 60
Retail sale via mail order houses or via Internet (47.91, version 2.0) (Source: SRS)
Rīga, Dārzciema iela 60
Other specialised construction activities n.e.c. (43.99, version 2.0) (Source: SRS)
Retail sale via mail order houses or via Internet (47.91, version 2.0) (Source: CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 26536433
+371 26869469
Rīga, Dārzciema iela 60
Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies (46.74, version 2.0) (Source: SRS, CSB)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution