Rīga, Dārzciema iela 60, LV-1073

56° 56' 25.18431288", 24° 10' 50.602017"

Rīga, Dārzciema iela 60
Wholesale of chemical products (46.75, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 67821861
Rīga, Dārzciema iela 60
Data processing, hosting and related activities (63.11, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 26163922
Rīga, Dārzciema iela 60-309
Engineering activities and related technical consultancy (71.12, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29571445
Rīga, Dārzciema iela 60
Technical testing and analysis (71.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (74.90, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Other research and experimental development on natural sciences and engineering (72.19, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 20232694
Rīga, Dārzciema iela 60
Other retail sale of new goods in specialised stores (47.78, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 67802747
Rīga, Dārzciema iela 60
Other retail sale in non-specialised stores (47.19, version 2.0) (Source: SRS)
Other retail sale of new goods in specialised stores (47.78, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 67246150
+371 28605570
Rīga, Dārzciema iela 60
Agents involved in the sale of timber and building materials (46.13, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 28350933
Rīga, Dārzciema iela 60
Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies (46.74, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29211569
Rīga, Dārzciema iela 60
Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software (46.51, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 67138318
Rīga, Dārzciema iela 60
Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (01.11, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 28328664
Rīga, Dārzciema iela 60
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Rīga, Dārzciema iela 60-219
Manufacture of wooden containers (16.24, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67113607
E-mail
info@countrystyle.lv
Rīga, Dārzciema iela 60
Other software publishing (58.29, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 67716847
E-mail
hello@blondie.lv
Rīga, Dārzciema iela 60
Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies (46.61, version 2.0) (Source: SRS)
Rīga, Dārzciema iela 60
Non-specialised wholesale trade (46.90, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 22150139
Rīga, Dārzciema iela 60
Other building completion and finishing (43.39, version 2.0) (Source: SRS)
Plumbing, heat and air-conditioning installation (43.22, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 29268528
Rīga, Dārzciema iela 60
Non-specialised wholesale trade (46.90, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29251729
Rīga, Dārzciema iela 60
Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods n.e.c. (77.39, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+358447800081
Rīga, Dārzciema iela 60
Manufacture of other products of wood; manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials (16.29, version 2.0) (Source: SRS)
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 29678627
Rīga, Dārzciema iela 60
Logging (02.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 20045578
Rīga, Dārzciema iela 60
Other human health activities (86.90, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Rīga, Dārzciema iela 60
Other specialised construction activities n.e.c. (43.99, version 2.0) (Source: SRS)
Advertising agencies (73.11, version 2.0) (Source: CSB, ZO.LV)
E-mail
info@elasto.lv
Rīga, Dārzciema iela 60
Agents involved in the sale of a variety of goods (46.19, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 67138369
Rīga, Dārzciema iela 60
Wholesale of perfume and cosmetics (46.45, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 22150139
Rīga, Dārzciema iela 60
veicināt projektu un programmu izstrādāšanu, kas uzlabotu vidi un apstākļus, kuros dzīvo bērni;vākt līdzekļus sociāliem mērķiem;realizēt sociālus projektus;pievērst bērnu tiesību aizsardzības problēmām plašu sabiedrības un valsts iestāžu uzmanību;panākt Latvijā ANO 1989.gada 20.novembra Konvencijas par bērna tiesībām, kā arī citu bērnu tiesību un cilvēktiesību dokumentu īstenošanu Latvijā;sniegt palīdzību bērniem, kuriem to nav spējuši sniegt oficiāli dienesti likumā noteiktajā kārtībā.
Rīga, Dārzciema iela 60
Research and experimental development on biotechnology (72.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29144726
Rīga, Dārzciema iela 60
Other retail sale not in stores, stalls or markets (47.99, version 2.0) (Source: SRS)
Agents involved in the sale of textiles, clothing, fur, footwear and leather goods (46.16, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 26036240
Rīga, Dārzciema iela 60
Non-specialised wholesale trade (46.90, version 2.0) (Source: SRS)
Rīga, Dārzciema iela 60
Retail sale via stalls and markets of other goods (47.89, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 28452863
Rīga, Dārzciema iela 60
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 67321000