Rīga, Cēsu iela 31 k-1, LV-1012

56° 58' 1.4536167599999", 24° 8' 30.718131"

Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Market research and public opinion polling (73.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67796779
E-mail
info.latvia@nielsen.com
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Datoru programmēšanas darbības
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
veicināt aptieku attīstību Latvijā;
rūpēties par farmaceitu un cita aptieku personāla vispārīgo un profesionālo izglītību;
sekmēt farmaceitiskās aprūpes kvalitātes celšanu;
līdzdalība nozares normatīvo aktu sagatavošanā un pilnveidošanā;
biedru interešu pārstāvēšana un aizsardzība valsts varas un pārvaldes institūcijās, attiecībās ar citām juridiskām un fiziskām personām, tai skaitā ārvalstīs un starptautiskās organizācijās;
tiesiskās palīdzības un konsultāciju organizēšana biedriem;
biedru aizsardzība pret negodīgu konkurenci;
piedalīšanās dažādos pasākumos, lai popularizētu biedru darbu un celtu to prestižu Latvijā un ārvalstīs
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Dispensing chemist in specialised stores (47.73, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
E-mail
info@euroaptieka.lv
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Dispensing chemist in specialised stores (47.73, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 80006960
E-mail
info@azeta.lv
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Other telecommunications activities (61.90, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67797765
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 20277777
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Activities of employment placement agencies (78.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Dispensing chemist in specialised stores (47.73, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 64622668
+371 64622714
+371 64622344
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Wholesale of electrical household appliances (46.43, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67709307
E-mail
info@elux.lv
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Other retail sale in non-specialised stores (47.19, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Dispensing chemist in specialised stores (47.73, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Wholesale of pharmaceutical goods (46.46, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Dispensing chemist in specialised stores (47.73, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 67860627
E-mail
info@euroaptieka.lv
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Activities of insurance agents and brokers (66.22, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Atbalstīt biedru mārketinga aktivitātes vietējā un starptautiskajā tirgū;
Sekmēt ar ēku un tām pieguļošo teritoriju drošību un apsaimniekošanu saistīto uzņēmumu sadarbību;
Izglītot, piesaistīt un apmācīt biedrus.
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Dispensing chemist in specialised stores (47.73, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Dispensing chemist in specialised stores (47.73, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Buying and selling of own real estate (68.10, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Management of real estate on a fee or contract basis (68.32, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Combined facilities support activities (81.10, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Activities of employment placement agencies (78.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67332887
E-mail
lapa@lapa.lv
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Legal activities (69.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Temporary employment agency activities (78.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Other information technology and computer service activities (62.09, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Dispensing chemist in specialised stores (47.73, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 64623789
+371 64632494
+371 28355872
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Electrical installation (43.21, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Other telecommunications activities (61.90, version 2.0) (Source: SRS)
Wireless telecommunications activities (61.20, version 2.0) (Source: CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67799000 Informācijas tālrunis
+371 67797765 Finanšu nodaļa
E-mail
info@telegroup.lv
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Activities of insurance agents and brokers (66.22, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67313433
+371 67313433
E-mail
rita.romina@mai-cee.com
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Engineering activities and related technical consultancy (71.12, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Terminated 13.05.2016
Media representation (73.12, version 2.0) (Source: CSB, ZO.LV)
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Reorganized 03.09.2021
Management of real estate on a fee or contract basis (68.32, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution