Rīga, Bruņinieku iela 41, LV-1011

56° 57' 21.89819808", 24° 7' 56.39975184"

Rīga, Bruņinieku iela 41
Hairdressing and other beauty treatment (96.02, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Bruņinieku iela 41
Nodrošināt Biedrības pārvaldīšanā un/vai apsaimniekošanā nodotās ēkas pienācīgu uzturēšanu, tehnisko ekspluatāciju, koplietošanas telpu un ēkai piekritīgā zemes gabala uzturēšanu, nodrošināt ēkā esošajiem telpu lietotājiem komunālos un citus pakalpojumus, kuri nepieciešami telpu atbilstoši lietošanai;
nodrošināt citu pienākumu izpildi, kas saistīti ar Biedrības pārvaldīšanā un/vai apsaimniekošanā nodotās ēkas un zemes gabala pārvaldīšanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu;
Biedrības biedru citu vajadzību nodrošināšana, kas saistītas ar Biedrības pārvaldīšanā un/vai apsaimniekošanā nodotās ēkas pienācīgu uzturēšanu.
Rīga, Bruņinieku iela 41
Publishing of newspapers (58.13, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67298833
E-mail
info@lv.lv
Rīga, Bruņinieku iela 41
Iemūžināt profesora Kārļa Dišlera piemiņu;
veicināt nacionālās valststiesību zinātnes un valstsmācības attīstību;
motivēt Latvijas valststiesības studējošos;
izglītot pilsonisko sabiedrību.
Rīga, Bruņinieku iela 41
Terminated 19.01.1999
poligrāfisko jaudu veidošana un ekspluatācija
izdevējdarbība
reklāma
starpniecības pakalpojumi
komercdarbība
u.c. statūtos paredzētā darbība
Rīga, Bruņinieku iela 41
Terminated 24.07.2013
Advertising agencies (73.11, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Bruņinieku iela 41
Terminated 17.09.2010
Retail sale of footwear and leather goods in specialised stores (47.72, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Bruņinieku iela 41
Reorganized 13.04.2010
Advertising agencies (73.11, version 2.0) (Source: AR)
Market research and public opinion polling (73.20, version 2.0) (Source: AR)
Rīga, Bruņinieku iela 41
Terminated 17.04.2013
Retail sale of cosmetic and toilet articles in specialised stores (47.75, version 2.0) (Source: CSB)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution