Rīga, Brīvības iela 85 - 10, LV-1001

56° 57' 37.663848", 24° 7' 49.69703604"

Rīga, Brīvības iela 85 - 10
Travel agency activities (79.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Rīga, Brīvības iela 85 - 10
Biedru un citu intresantu brīvā laika liederīgas izmantošanas organizēšana;
fiziski aktīva un veselīga dzīvesveida sekmēšana un popularizēšana, veselības nostiprināšana un fiziskās sagatavotības pilnveidošana;
biedrības sekciju un sporta komandu veidošana, to treniņprocesu organizēšana;
piedalīšanās dažāda mēroga sacencībās, sporta festivālos un turnīros;
dažādu sporta veidu attīstības sekmēšana un popularizēšana, organizatoriski un praktiski sadarbojoties ar sporta veidu federācijām, citām biedrībām un sporta klubiem Latvijā un ārvalstīs;
sporta sacencību, nometņu un turnīru rīkošana;
dažāda veida sadarbība ar sportistiem, treneriem, sporta un cituem speciālistiem uz līguma pamata;
sadarbība ar fiziskām un juridiskām personām uz līguma pamata;
jebkuras citas darbības, kas atbilst biedrības mērķiem un nav pretrunā ar pastāvošo likumdošanas un spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem;
Rīga, Brīvības iela 85-10
Terminated 09.07.2010
Rīga, Brīvības iela 85 - 10
Terminated 13.10.2017
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: SRS)
Rīga, Brīvības iela 85 - 10
Terminated 21.08.2018
Advertising agencies (73.11, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 67280827

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution