Rīga, Brīvības gatve 292 - 7, LV-1006

56° 58' 39.01826028", 24° 10' 53.84557128"

Rīga, Brīvības gatve 292 - 7
Apvienot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības gatve 292, Rīgā dzīvokļu īpašniekus un pārstāvēt viņu intereses nolūkā nodrošināt dzīvojamās ēkas Brīvības gatve 292, Rīgā (turpmāk- daudzdzīvokļu ēka) koplietošanas telpu, ar daudzdzīvokļu ēku saistīto komunikāciju un iekārtu uzturēšanu un pārvaldīšanu, kā arī mājai pieguļošās teritorijas pienācīgu uzturēšanu;
nodrošināt daudzdzīvokļu ēkas uzlabošanu un attīstīšanu visā ekspluatācijas laikā.

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution