Rīga, Bauskas iela 58A - 6, LV-1004

56° 55' 6.4344003599999", 24° 6' 15.13875348"

Rīga, Bauskas iela 58A - 6
Activities of insurance agents and brokers (66.22, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Bauskas iela 58A - 6
Retail sale of medical and orthopaedic goods in specialised stores (47.74, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Bauskas iela 58A - 6
veicināt personu mūžizglītībau, piedalīties Eiropas Savienības Mūžizglītības programmā;
organizēt formālo, neformālo un interešu izglītību;
organizēt pieaugušo starpnacionālo izglītošanu mākslas, kultūras, valodas, zinātnes, ekoloģijas, pilsonības, starpkultūuru dialoga u.c. jomās;
organizēt bērnu, senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām izglītību un sekmēt šo grupu sociālo iekļaušanos sabiedrībā;
uzlabot dzīves kvalītāticilvēkiem ar mazākām iespējām - bērniem un jauniešiem invalīdiem, ar funkcionāliem traucējumiem, no nelabvēlīgām un maznodrošinātām ģimenēm, bez vecāku gādības palikušiem, likumpārkāpējiem, atkarīgiem, cietušajiem no vardarbības, jauniešiem bezdarbniekiem, jaunajiem vecākiem un jaunajām ģimenēm, senioriem - cilvēkiem pēc aktīvā darba spējas vecuma;
dot iespēju dažāda vecuma cilvēkiem (senioriem, jauniešiem) piedalīties brīvprātīgo darbā visa veida bezpeļņas aktivitātēs, mācīties, dalīties pieredzē;
organizēt sporta un relaksācijas pasākumus, brīvā laika pavadīšanas pilnveidošanu, veicināt to pieejamību plašam personu lokam - skolēniem un senioriem;
veicināt labdarību, trūcīgo un mazaizsargāto sociālās labklājības celšanu;
veicināt cilvēku aizsardzību, pilsoniskās sabiedrības attīstību, iedzīvotāju integrāciju, latviskās identitātes un kultūras saglabāšanu;
veidot pievilcīgu un dinamisku sabiedrību;
veicināt izglītības, zinātnes, kultūras, drošas un veselīgas vides attīstību;
veicināt un atbalstīt pieaugušo izglītošanu un tālākizglītību dažādās nozarēs un sfērās
Rīga, Bauskas iela 58A - 6
Other building and industrial cleaning activities (81.22, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
General cleaning of buildings (81.21, version 2.0) (Source: CSB)
Raising of poultry (01.47, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Silviculture and other forestry activities (02.10, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 26601149 Direktors
+371 29718333 Darbu vadītājs
E-mail
info@ltdbps.com
Rīga, Bauskas iela 58A - 6
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (69.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Legal activities (69.10, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 29111091
E-mail
aelita@ajp.lv
Rīga, Bauskas iela 58A - 6
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. (64.99, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Rīga, Bauskas iela 58A - 6
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. (64.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67799988
E-mail
info@flexidea.eu
Rīga, Bauskas iela 58A - 6
Removal services (49.42, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
General cleaning of buildings (81.21, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Bauskas iela 58A - 6
Wholesale of fruit and vegetables (46.31, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 20004592
+372 53401960
E-mail
nobullshit@nobananas.eu
eat@nobananas.eu
Rīga, Bauskas iela 58A - 6
Wholesale of beverages (46.34, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67791418
Rīga, Bauskas iela 58A - 6
Media representation (73.12, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Bauskas iela 58A - 6
Renting and leasing of cars and light motor vehicles (77.11, version 2.0) (Source: SRS)
Financial leasing (64.91, version 2.0) (Source: CSB)
Other credit granting (64.92, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 66900300
E-mail
info@mcfinance.lv
Rīga, Bauskas iela 58A - 6
Renting and leasing of cars and light motor vehicles (77.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Bauskas iela 58A - 6
Wholesale of beverages (46.34, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software (46.51, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 67100246
E-mail
info@megabaltic.lv
Rīga, Bauskas iela 58A - 6
Renting and leasing of cars and light motor vehicles (77.11, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Floor and wall covering (43.33, version 2.0) (Source: CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 29423310
E-mail
serbenta@apollo.lv
Rīga, Bauskas iela 58A - 6
Data processing, hosting and related activities (63.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Bauskas iela 58A - 6
Market research and public opinion polling (73.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 27270744
Rīga, Bauskas iela 58A - 6
Terminated 15.12.2020
Rīga, Bauskas iela 58A - 6
Terminated 13.02.2023
Telekomunikāciju ierīču un aprīkojuma vairumtirdzniecība.
Rīga, Bauskas iela 58A - 6
Terminated 12.10.2021
Computer programming activities (62.01, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Rīga, Bauskas iela 58A - 6
Terminated 19.12.2022
Telekomunikāciju ierīču un aprīkojuma vairumtirdzniecība.
Rīga, Bauskas iela 58A - 6
Terminated 14.01.2021
Manufacture of ovens, furnaces and furnace burners (28.21, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products (46.71, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Bauskas iela 58A - 6
Terminated 24.04.2017
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: SRS)
Rīga, Bauskas iela 58A - 6
Terminated 10.01.2019
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: CSB, ZO.LV)
Rīga, Bauskas iela 58A - 6
Terminated 09.11.2022
Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment (46.73, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution