Rīga, Baltā iela 7, LV-1055

56° 58' 3.4886402399998", 24° 3' 59.27769828"

Rīga, Baltā iela 7
fizkultūras un veselīga dzīves veida propaganda;
visa veida sporta nodarbību pārorientēšana no sacensību un izklaides virziena uz fizkultūras atveseļošanas - profilaktisko un kultūras - audzināšanas virzienu;
plašu iedzīvotāju masu iesaistīšana regulārās fizkultūras nodarbībās un to organizēšana.
Telephone
+371 67898022
Rīga, Baltā iela 7
Retail sale via mail order houses or via Internet (47.91, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Wholesale of electrical household appliances (46.43, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Baltā iela 7
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Baltā iela 7
Wholesale of waste and scrap (46.77, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Baltā iela 7
Web portals (63.12, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 23203820
E-mail
rigasmotohalle@gmail.com
Rīga, Baltā iela 7
Kalpot Anonīmo alkoholiķu sadraudzībai.
Telephone
+371 26532989
+371 67333523
Rīga, Baltā iela 7
Panākt globālu ekoloģisku problēmu risināšanu, tai skaitā piesaistot tām sabiedrības un valsts pārvaldes uzmanību, kā arī izmainot cilvēku attieksmi pret dabu, iespaidojot sabiedrības viedokli un izmantojot masu informācijas līdzekļus.
piesārņojuma samazināšana un Pasaules okeāna attīrīšana no plastmasas un mikro atkritumiem.
spēja radīt reģionālos un pasaules nacionālos projektus jūru un okeānu attīrīšanai.
plašu un efektīvu pasākumu īstenošana cīņā pret jūras ūdens stāvokļa pasliktināšanos cilvēka darbības rezultātā.
Baltijas jūras attīrīšana no ķīmiskiem ieročiem.
sadarbība starptautiskas organizācijas izveidē kaujas toksisko vielu likvidēšanai Baltijas jūrā.
projektu un darbību īstenošana jūras vides aizsardzībai, ņemot vērā pēdējos zinātniskos atklājumus un inovatīvas pieejas un to izstrādi.
ekoloģisku pasaules uzskatu veidošana, zināšanu propaganda par dabas un kultūrvides stāvokli, pieredzi un darbības principiem lokālu un globālu ekoloģisku krīžu novēršanai.
Rīga, Baltā iela 7
Management of real estate on a fee or contract basis (68.32, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Baltā iela 7
Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs (10.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 29213731
E-mail
info@skyfish.lv
Rīga, Baltā iela 7
Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment (46.73, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 29213731
Rīga, Baltā iela 7
Izveidot un attīstīt konkurētspējīgu rallija sporta klubu;
veicināt rallija attīstību Latvijā;
augstas klases sportistu sagatavošana valsts nacionālo , starptautisko kausu izcīņām.
Rīga, Baltā iela 7
Rīga, Baltā iela 7
1.Celt Latvijas iedzīvotāju labklājību;
2.Iesaistīšanās Latvijas ekonomikas celšanā;
3.Latvijas uzņēmēju atbalstīšana;
4.Demokrātijas institūtu attīstība;
5.Ekonomisko iespēju veidošana un uzlabošana Latvijā un sabiedrības informēšana par tām;
6.Iedzīvotāju iesaistīšana valsts attīstības veicināšanā, labklājības celšanai;
7.Izveidot un realizēt ilgtermiņa programmas Latvijas ekonomikas attīstībai;
8. Atbalstīt un veicināt nacionālo un rasu vienlīdzību.
Rīga, Baltā iela 7
Agents involved in the sale of a variety of goods (46.19, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Wholesale of other machinery and equipment (46.69, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 20561594
E-mail
office@supplier.lv
Rīga, Baltā iela 7
Manufacture of made-up textile articles, except apparel (13.92, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Baltā iela 7
Other specialised construction activities n.e.c. (43.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Baltā iela 7
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Baltā iela 7
Terminated 13.03.2015
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Baltā iela 7
Terminated 06.03.2019
Wholesale of clothing and footwear (46.42, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Baltā iela 7
Terminated 17.05.2018
Hairdressing and other beauty treatment (96.02, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Baltā iela 7
Terminated 27.05.2016
Manufacture of other builders' carpentry and joinery (16.23, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Baltā iela 7
Terminated 08.03.2018
Wholesale of meat and meat products (46.32, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Baltā iela 7
Terminated 12.09.2008
Retail sale via stalls and markets (52.62, version 1.0) (Source: CSB)
Rīga, Baltā iela 7
Terminated 14.01.2019
Physical well-being activities (96.04, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Baltā iela 7
Terminated 26.10.2021
Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment (46.73, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Rīga, Baltā iela 7
Terminated 23.04.2018
Other telecommunications activities (61.90, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Baltā iela 7
Terminated 10.10.2014
Manufacture of leather clothes (14.11, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Baltā iela 7
Terminated 06.02.2018
Rīga, Baltā iela 7
Terminated 24.01.2018
Warehousing and storage (52.10, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Baltā iela 7
Terminated 07.02.2019
Legal activities (69.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (69.20, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Real estate activities on a fee or contract basis (68.3, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Real estate agencies (68.31, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Management of real estate on a fee or contract basis (68.32, version 2.0) (Source: ZO.LV)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution