Rīga, Baldones iela 7, LV-1083

Address was located in Baldones iela 7, Rīga, LV-1046
56° 56' 47.5908", 24° 3' 40.824"

Rīga, Baldones iela 7
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS)
Activities of sport clubs (93.12, version 2.0) (Source: CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67612604
E-mail
ctk@tk.lv
Rīga, Baldones iela 7
Activities of holding companies (64.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. (64.99, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Baldones iela 7
Other building completion and finishing (43.39, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Baldones iela 7
Restaurants and mobile food service activities (56.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Baldones iela 7
Wholesale of chemical products (46.75, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Plastering (43.31, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Baldones iela 7
Terminated 15.03.2016
Izglītošanas darbība;interešu izglītības programmu īstenošana;atbilstoši izglītojamo vecumam, radīt izglītojamiem iespēju attīstīt savu garīgo un fizisko potenciālu, lai veidotos par pastāvīgu un attīstītu personību;alternatīvas izglītības sistēmas attīstība un pilnveidošana;tālmācības iespēju attīstība un pilnveidošana;etniskās saskaņas un starpkultūru dialoga (starp indivīdiem, grupām ar dažādu etnisko, kultūras, reliģisko un lingvistisko pamatu un mantojumu) veicināšana;sadarbība ar ārvalsts izglītības iestādēm un organizācijām izglītības jomā;humanitāro projektu atbalstīšana;krievu etniskās identitātes un tradicionālās kultūras saglabāšana;garīgās kultūras, pareizticīgā garīguma un sabiedrības garīgas izglītošanas atbalstīšana un saglabāšana;tulkojumi no krievu valodas un publikāciju izdošana nacionālās valodās
Rīga, Baldones iela 7
Terminated 19.03.2019
Veicināt Kropotkinu ģimenes mantojuma saglabāšanu, iemūžinot dažādos veidos atmiņu par ģimenes locekļiem, saglabājot ģimenei piederošo īpašumu un popularizējot Kropotkinu dzimta vārdu.
Rīga, Baldones iela 7
Terminated 02.08.2017
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (74.90, version 2.0) (Source: SRS)
Rīga, Baldones iela 7
Reorganized 29.12.2015
Primary education (85.20, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Baldones iela 7
Terminated 11.08.2010
Sports and recreation education (85.51, version 2.0) (Source: AR)
Rīga, Baldones iela 7
Terminated 27.12.2001
Wholesale of electrical household appliances and radio and television goods (51.43, version 1.0) (Source: CSB)
Rīga, Baldones iela 7
Reorganized 16.07.1998
atpūtas organizēšana
pakalpojumi fiziskās kultūras, veselības jomā
*autotransporta pakalpojumi
*autotransporta tehniskā apkalpošana, remonts
*sabiedriskā ēdināšana

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution