Rīga, Audēju iela 15 - 4, LV-1050

56° 56' 49.99001532", 24° 6' 46.52457156"

Rīga, Audēju iela 15 - 4
Legal activities (69.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 29210333
E-mail
maris@melkisis.lv
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Finanšu starpniecības pakalpojumi, programmatūru izstrāde
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Other transportation support activities (52.29, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Transmission of electricity (35.12, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Trade of electricity (35.14, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 27337722
E-mail
alexela@alexela.lv
info@220energia.lv
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Production of electricity (35.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. (64.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Manufacture of air and spacecraft and related machinery (30.30, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Wired telecommunications activities (61.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Buying and selling of own real estate (68.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Audēju iela 15 - 4
BFAA mērķis ir izveidot brīvprātīgu pašpārvaldes licencēšanas sistēmu, kas ir saistīta ar ieguldījumu pakalpojumu un apdrošināšanas izplatīšanas pakalpojumu sniegšanu Baltijas valstīs - Igaunijā, Latvijā, Lietuvā - ar nolūku ieviest vienotus tirgus standartus un kvalifikācijas prasības personām, kuras sniedz ieguldījumu pakalpojumus un personām, kas ir iesaistītas apdrošināšanas izplatīšanā. BFAA mērķis ir sasniegt regulatoru, tirgus dalībnieku un citu ieinteresēto personu visās trīs Baltijas valstīs atzīšanu un uzticību BFAA licencēšanas procesam un arī BFAA kā organizācijai.
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Activities of head offices (70.10, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Fund management activities (66.30, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Security and commodity contracts brokerage (66.12, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Activities of head offices (70.10, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67065686
E-mail
baronacentrs@bptam.com
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Telephone
+371 20161773
E-mail
info@batxfly.com
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Activities of head offices (70.10, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (74.90, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Freight rail transport (49.20, version 2.0) (Source: SRS)
Other transportation support activities (52.29, version 2.0) (Source: CSB)
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 67331273
+371 29473102
+371 20004685
E-mail
info@globaltrading.lv
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment (46.73, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Real estate agencies (68.31, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Web portals (63.12, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67031998
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Other construction installation (43.29, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Other information technology and computer service activities (62.09, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods n.e.c. (77.39, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67035395

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution