Rīga, Antonijas iela 8 - 11, LV-1010

56° 57' 29.72973672", 24° 6' 41.85253728"

Rīga, Antonijas iela 8 - 11
1.Veidot sabiedriskā labuma organizāciju, radošo industriju telpu - mākslai, arhitektūrai, dizainam un tehnoloģijām, nozaru sintēzei un inovācijām, starpvalstu komunikācijai un sadarbībai, tirgus pieprasījumu apgūšanai, darbu, projektu pārdošanas veicināšanai, izplatīšanai;
2.organizēt glezniecības darbu izstādes, "cross-over" darbu izstādes, eksperimentālās laboratorijas, alternatīvās kultūras produktu izstādes, gadatirgus, izsoles;
3.piesaistīt finanšu līdzekļus un sniegt atbalstu:
3.1.nozaru sadarbības vai sintēzes attīstīšanai, informācijas apmaiņas veicināšanai;
3.2.ilgtspējīgas domāšanas veicināšanai mākslā, dizainā, arhitektūrā;
3.3.sadarbībai ar starptautiskajām organizācijām un institūcijām;
3.4.pārrobežu komunikācijas veidošanai, starpkultūru sakaru dibināšanai;
3.5.pasākumu, semināru, kursu organizēšanai;
3.6.sadarbībai ar mācību iestādēm;
3.7.studentu atbalsta pasākumu organizēšanai;
.3.8.ziedojumu saņemšanai un ziedošanai, stipendiju un honorāru izsniegšana biedrības biedriem, māksliniekiem, zinātniekiem, mācību spēkiem, fiziskām un juridiskām personām;
3.9.veiksmīgai mērķu realizēšanai nepieciešamu dokumentu izstrādei;
3.10.nepieciešamo komunikācijas materiālu un kanālu izveidošanai.

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution