• en

Rīga, Aizpriežu iela

56° 58' 26.292", 24° 11' 36.042"

ACR TRANSPORTS, SIA
Rīga, Aizpriežu iela 4 - 2
Agents involved in the sale of textiles, clothing, fur, footwear and leather goods (46.16, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Sale of motor vehicle parts and accessories (45.3, version 2.0) (Source: ZO.LV)
AIZPRIEŽU ĪPAŠUMI
Rīga, Aizpriežu iela 4 - 2
Aizpriežu ielas vēsturiskās apbūves saglabāšana;
Aizpriežu ielas ēku iegāde, restaurācija un apsaimniekošana;
Aizpriežu ielas kultūras centra izveide;
Aizpriežu ielas vēsturiskās attīstības izpēte
Telephone
+371 26555666
Anna Vera, SIA
Rīga, Aizpriežu iela 52
Other food service activities (56.29, version 2.0) (Source: SRS)
Restaurants and mobile food service activities (56.10, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 29989951
EKP Sporta klubs
Rīga, Aizpriežu iela 4 - 1
Medību klubu darbība;
Medību saimniecības organizēšana un uzturēšana;
Medību dārzu attīstīšana;
Nekustamo īpašumu attīstīšana un apsaimniekošana.
Telephone
+371 22882888
Emperador, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizpriežu iela 8
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (69.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29102642
Export Group, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizpriežu iela 7
FRANSA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizpriežu iela 13
Buying and selling of own real estate (68.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29206314
FUN PARK, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizpriežu iela 4 - 1
G-TRIO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizpriežu iela 19
Retail trade of motor vehicle parts and accessories (45.32, version 2.0) (Source: AR2012, CSB)
Telephone
+371 67551885
+371 29156361
Hydro Energo, SIA
Rīga, Aizpriežu iela 4 - 2
Wholesale of metals and metal ores (46.72, version 2.0) (Source: SRS)
Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies (46.74, version 2.0) (Source: CSB)
IVAN ULYANOV HOLDINGS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizpriežu iela 12
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. (64.99, version 2.0) (Source: SRS)
Other retail sale in non-specialised stores (47.19, version 2.0) (Source: CSB)
Juridiskā Kontrole, Biedrība
Rīga, Aizpriežu iela 4 - 1
Juridiskās palīdzības nodrošināšana;
Cilvēktiesību pārkāpumu kontrole un novēršana;
Tiesiskuma un taisnīguma ievērošanas veicināšana;
Tiesību jaunrade.
Telephone
+371 22882888
Jūsu auto pakalpojumi, Biedrība
Rīga, Aizpriežu iela 4 - 1
Konkurences veicināšana;
Kvalitatīvu automašīnu rezerves daļu izplatīšana;
Autosporta pasākumu organizēšana;
Motosporta pasākumu organizēšana.
KAPITĀLSERVISS
Rīga, Aizpriežu iela 4 - 2
1. Kapitālsabiedrību konkurētspējas veicināšana;
2. Kapitālsabiedrību apvienošana;
3. Samazināt kapitālsabiedrību nonākšanu ārvalstnieku īpašumā;
4. Biznesa vides sakārtošana.
Telephone
+371 26555666
Koksnes Eksports, Biedrība
Rīga, Aizpriežu iela 4 - 1
Koksnes eksporta veicināšana;
Inovatīvu tehnoloģiju ieviešanu koksnes apstrādē;
Kvalitātes veicināšana
Telephone
+371 22882888
Latvijas kalnu riteņbraucēju apvienība
Rīga, Aizpriežu iela 18
Veicināt kalnu nobrauciena riteņbraukšanas (Downhill riteņbraukšana) attīstību Latvijā, radot nepieciešamos apstākļus izglītības nodarbībām, treniņiem un sacensībām dažāda vecuma cilvēkiem ar atšķirīgu pieredzi, iemaņām un spējām;
Rūpēties par Latvijas starptautiskā prestiža celšanu kalnu nobrauciena riteņbraukšanas sporta veidā.
Telephone
+371 25991413
Mediatio Artem, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizpriežu iela 38
Real estate agencies (68.31, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 26153153
NNB TRADING, SIA
Rīga, Aizpriežu iela 5
Sale of cars and light motor vehicles (45.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 27008900
Rantz-1, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizpriežu iela 4 - 2
Non-specialised wholesale trade (46.90, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 25857906
RBS Baltic, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizpriežu iela 9
Performing arts (90.01, version 2.0) (Source: AR2011, CSB)
Telephone
+371 29717560
Rīgas jaunā skola
Rīga, Aizpriežu iela 34
Vispārīgais mērķis ir veicināt sabiedrības aktīvu līdzdalību izglītošanas procesā, tā paplašinot iespējas īstenot katra indivīda izaugsmi un sekmējot pozitīvu pārmaiņu norisi kopienā.
Biedrības specifiskie mērķi.
Radīt atbalstošu vidi, kas veicinātu dažādu bērnu un jauniešu aktīvu, personiski nozīmīgu līdzdalību mācīšanās procesā;
Izglītot dažāda vecuma bērnus un jauniešus, maksimāli sekmējot viņu sociālo, emocionālo, fizisko un kognitīvo izaugsmi.
Rosināt vecāku aktīvu līdzdalību bērnu izglītošanā:
a) izmantot vecāku dažādos resursus bērniem draudzīgas, mācīšanos rosinošas vides radīšanas procesā;
b) izglītot vecākus un sekmēt vecāku savstarpējas sadarbības un atbalsta sistēmas izveidi.
Sekmēt mūsdienīgu, zinātniski pamatotu prakšu pielietošanu formālajā un neformālajā mācību procesā, līdz ar to rosinot pārmaiņas izglītībā:
a) iepazīties ar jaunākajiem pētījumiem, kas raksturo empīriski pamatotu bērnu un jauniešu dažādās izaugsmes veicināšanu;
b) īstenot izglītošanās procesa, rezultātu un politikas pētniecību, iegūtos datus paužot plašākai sabiedrībai;
c) iepazīstināt pedagogus, vecākus un plašāku sabiedrību ar efektīvu mācību procesa organizāciju un norisi;
d) veidot metodiskos materiālus izglītošanās procesa pilnveidei, tā radot iespējas sniegt personificētu atbalstu dažādu bērnu mācīšanās procesā;
e) izglītot pedagoģisko un atbalsta personālu;
f) konsultēt izglītības iestādes par mācību procesa norisi un tā pilnveidošanas iespējām.
Telephone
+371 26828877
Rockabella, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizpriežu iela 9
Other amusement and recreation activities (93.29, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29104319
Sabiedrība un kultūra, Nodibinājums
Rīga, Aizpriežu iela 22
sekmēt pētījumus par valodu, uzvedības normām, rituāliem, morāli un uzskatu sistēmām;
veicināt kultūras labvēlīgo ietekmi uz bērnu un jaunatnes vērtību sistēmas veidošanos;
veicināt latviešu nacionālo tradīciju pārmantošanu un turpināšanu.
Telephone
+371 29286666
Saldava A, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizpriežu iela 10
Advertising agencies (73.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29103104
Vecumnieku Projekts, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizpriežu iela 4 - 1
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: AR2014, CSB)
Viļņas ielas namīpašumi, Biedrība
Rīga, Aizpriežu iela 4 - 2
Īpašumu apsaimniekošana;
Vēsturiskās koka apbūves saglabāšana;
Koka ēku restaurācija un jaunbūve.
Telephone
+371 29329475
ZL SERVISS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizpriežu iela 4 - 1
Retail sale via mail order houses or via Internet (47.91, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 20051282
ALKO TEK, SIA
Rīga, Aizpriežu iela 7
Terminated 21.12.2016
Retail sale of beverages in specialised stores (47.25, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
ASTROSUMBRS, Rīgas pilsētas Osipovas individuālais komerciālais uzņēmums
Rīga, Aizpriežu iela 12
Terminated 30.06.2005
izdevējdarbība
reklāma
poligrāfija
mazum-, vairumtirdzniecība
preču ražošana un realizācija
maksas pakalpojumi
tirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem
ārējā ekonomiskā darbība
u.c. statūtos paredzētā darbība
CARITAS, Koris
Rīga, Aizpriežu iela 58
Terminated 18.05.2007
Popularizēt kora kultūru un vokālo mākslu Latvijā un aiz tās robežām;
piedalīties Rīgas pilsētas mūzikas dzīvē;
regulāri koncertēt;
sniegt atskaites koncertus Rīgas pilsētā ar pirmo programmu;
izkopt kora mākslinieciskās spējas un kora dalībnieku individuālās
muzikālās dotības, organizējot konkursus, studijas u.c. pasākumus.
Telephone
+371 67552838