• en

Rīga, 11. novembra krastmala

56° 56' 53.268", 24° 6' 12.6"

11 11 krastmala 9
Rīga, 11. novembra krastmala 9 - 24
1.Nodrošināt daudzdzīvokļu mājas ar pārvaldīšanu un kopīpašuma daļas pienācīgu apsaimniekošanu;
2. Tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību;
3. Apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu.
21. GADSIMTA PROJEKTI
Rīga, 11. novembra krastmala 35-208
Biedrība ir brīvprātīgu personu apvienība, kas dibināta, lai sasniegtu statūtos noteiktos sabiedriska labuma darbības mērķus, kam nav peļņas gūšanas rakstura:
Veicināt, atbalstīt un organizēt kultūras, mākslas, mūzikas un izglītības projektus.
Atbalstīt jaunatnes iniciatīvas, jauniešu interešu un izglītības projektus.
Veicināt filantropiju un ziedošanu augstāk minēto sfēru atbalstam.
Telephone
+371 26522995
Ainas Mucenieces Viroterapijas fonds
Rīga, 11. novembra krastmala 29
Ainas Mucenieces izgudrotās vēža viroterapijas kā cilvēkiem nekaitīgas un efektīvas terapijas pozicionēšana un atbalsta sniegšana cilvēkiem, kas slimo ar onkoloģiskajām slimībām.
Alianse Ilgtspējīgai Attīstībai
Rīga, 11. novembra krastmala 35-104
Informēt un izglītot sabiedrību par vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem;
uzlabot un ietekmēt vies politiku, nodrošinot tai atbilstošas prioritātes piešķiršanu;
veicināt ilgtspējīgas attīstības procesa aktualizāciju Latvijā, veicinot saikni starp IA koncepta pilārus pārstāvošajām pilsoniskās sabiedrības organizācijām.
Telephone
+371 29125565
ANTISTAR, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 35
ArtDuce Books, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Other information technology and computer service activities (62.09, version 2.0) (Source: AR2014, CSB)
Telephone
+371 29221182
ĀRUP, SIA
Rīga, 11. novembra krastmala 9 - 24
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: SRS)
Legal activities (69.10, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 29519996
ASF LTD, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 29
Other retail sale of new goods in specialised stores (47.78, version 2.0) (Source: AR2015)
Retail sale of clothing in specialised stores (47.71, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 22079158
BALTIJAS STUDIJU CENTRS "NET UNIVERSITY", SIA
Rīga, 11. novembra krastmala 9 - 25
Other education n.e.c. (85.59, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67227169
E-mail
info@netuniversity.lv
Baraka, Pasaules mūzikas un dejas centrs
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Popularizēt Latvijā pasaules mūzikas un dejas aktuālās formas; sekmēt Latvijas iekļaušanos starptautiskās sadarbības procesos Telephone
+371 26523513
BM Zeltene, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 35-65
Manufacture of other outerwear (14.13, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29262751
BRIMOD, Biedrība
Rīga, 11. novembra krastmala 29
Apvienot personas, t.sk. invalīdi, bāreņi un daudzbērnu ģimenes, kuras vēlas brīvprātīgi, kā goda amatu pildot, un bez atlīdzības darboties biedrības labā un interesēs, kalpojot vispārējam labumam - sabiedrības integrācijai, izglītošanai un profesionālās kvalifikācijas celšanai, sabiedrības veselības veicināšanai un sociālajai aprūpei, medicīniskās palīdzības sniegšanai, sabiedrības vispārējās labklājības celšanai un sociālo pakalpojumu sniegšanai.
Brīvās mūzikas aģentūra, Biedrība
Rīga, 11. novembra krastmala 35-208
Visu veidu mūzikas brīvu izpausmju veicināšana, organizēšana un atbalstīšana Latvijā un ārvalstīs. Telephone
+371 26522995
Central Trade, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 9
Restaurants and mobile food service activities (56.10, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 67223532
City Element, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 29
Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products (47.81, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Deko Stereo, SIA
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Other amusement and recreation activities (93.29, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29692119
ECO MILL, SIA
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Manufacture of office and shop furniture (31.01, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 26736965
E-LAB, elektroniskās mākslas un mediju centrs
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Veicināt jauno mediju mākslas attīstību Latvijas reģionos;
sekmēt Latvijas jauno mediju mākslinieku atpazīstamību un sadarbību starptautiskā mērogā;
atbalstīt jauno mediju mākslinieku jaunradi;
popularizēt jauno mediju mākslu, organizējot izstādes, performances, festivālus un citus publiskus pasākumus.
Telephone
+371 67517080
Empire Consulting, Individuālais komersants
Rīga, 11. novembra krastmala 23
ĒRIKAS OŠAS INDIVIDUĀLAIS KOMERSANTS
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (74.90, version 2.0) (Source: CSB)
Euro Live Properties, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 17
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 66010660
Euro Live Technologies, SIA
Rīga, 11. novembra krastmala 17
Data processing, hosting and related activities (63.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 66010660
E-mail
office@elt.lv
FOLDERS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 31
Advertising agencies (73.11, version 2.0) (Source: SRS)
Data processing, hosting and related activities (63.11, version 2.0) (Source: CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67039737
+371 67375855
+371 29150799
E-mail
sia.folders@gmail.com
Ģeoloģisko urbumu centrs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 9 - 17
Construction of utility projects for fluids (42.21, version 2.0) (Source: CSB)
Grafikas Kamera
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Sabiedriskā labuma darbība, kas vērsta uz Latvijas grafiķu darbību koordinēšanu un informēšanu par jaunumiem grafikas jomā, Latvijas kultūrvides attīstības, grafikas mākslinieku sadarbību un profesionālo pilnveidošanu, Latvijas grafikas mākslas integrēšanu ārvalstīs, jauniešu iesaistīšanu kultūras aktivitātes, organizējot izstādes, mākslas salonus u.c. pasākumus, veidojot grafiķu apmācības sistēmu, organizējot seminārus un skolas topošajiem grafiķiem, palīdzēt Latvijas grafiķiem darbnīcu izveidošanā un materiāli tehniskā nodrošinājuma jautājumos. Telephone
+371 27707420
Idea Apps, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Other information technology and computer service activities (62.09, version 2.0) (Source: SRS)
Computer programming activities (62.01, version 2.0) (Source: CSB)
IMPERS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 35-210
Retail sale via stalls and markets of other goods (47.89, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 67462622
Indigo Agency, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Other amusement and recreation activities (93.29, version 2.0) (Source: SRS)
Advertising agencies (73.11, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 28888026
INTERNAFTA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, 11. novembra krastmala 35
Agents involved in the sale of fuels, ores, metals and industrial chemicals (46.12, version 2.0) (Source: AR2009, CSB)
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. (64.99, version 2.0) (Source: AR2009)
Telephone
+371 26512643
IRIDEJA3, SIA
Rīga, 11. novembra krastmala 17
Beverage serving activities (56.30, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Restaurants and mobile food service activities (56.10, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 29554614