Riebiņu novads, Silajāņu pagasts, Kostigi, "Kostigu Vecticībnieku draudze", LV-5330

Cancelled: 30.06.2021
56° 22' 12.43209936", 26° 51' 43.4771784"

Preiļu nov., Silajāņu pag., Kostigi, "Kostigu Vecticībnieku draudze"
Nodrošināt visiem ticīgajiem vecticībniekiem pastāvīgu Dievkalpojuma noturēšanu un LVPB noteikumu vienotību

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution