Rēzeknes novads, Rikavas pagasts, Rikava, Skolas iela 5, LV-4648

56° 37' 18.09817068", 27° 2' 46.15048464"

Rēzeknes nov., Rikavas pag., Rikava, Skolas iela 5
veicināt sadarbību starp ģimenēm Rikavas pagastā un Latviju, ģimeņu lomu sociālajā dzīvē;
uzlabot dzīves kvalitāti lauku bērniem Rikavas pagastā un Latvijā;
aktīvi piedalīties kultūrvides veidošanā, vēsturisko vērtību un dabas saglabāšanā, kā arī sporta un atpūtas aktivitāšu attīstīšanā Rikavas pagastā un Latvijā;
iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, sadarboties ar valsts, pašvaldības, sabiedriskām, reliģiskām, saimnieciskām organizācijām un komercfirmām, biedrībām un nodibinājumiem, kā arī privātpersonām Latvijā un ārzemēs, piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus un mērķdotācijas biedrības mērķu sasniegšanai.
Rēzeknes nov., Rikavas pag., Rikava, Skolas iela 5
Kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana.
Bērnu un jauniešu izglītojošo un sporta pasākumu organizēšana.
Sadarbības veidošana ar līdzīgiem nodibinājumiem Latvijā, Baltijā, Eiropā.

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution