Rēzeknes novads, Ozolaines pagasts, Pleikšņi, Saules iela 30, LV-4601

56° 29' 30.09945264", 27° 19' 31.8360342"

Rēzeknes nov., Ozolaines pag., Pleikšņi, Saules iela 30 - 4
Attīstīt zinātniski pamatotu ilgtspējīgu medību saimniecību;
iesaistīt savus biedrus medījamo dzīvnieku (faunas un floras) aizsardzībā, vairošana un populācijas bagātināšanā;
organizēt likumīgu un noteikumiem atbilstošu medību veidu pielietošanu;
izkopt un pilnveidot medību tradīcijas un ētiku;
organizēt mednieku kvalifikācijas celšanu, īpaši jauno mednieku apmācību ar medniecību saistītiem jautājumiem;
sekmēt un attīstīt medību sporta veidus, organizēt biedrības izlases komandu sagatavošanu sporta veidos un to piedalīšanos sacensībās;
pārstāvēt mednieku intereses un iniciatīvu dažādās institūcijās, organizācijās un citur;
organizēt medību trofeju uzskaiti, popularizēšanu un aizsardzību;
veikt šķirnes medību suņu ciltsdarbu, rīkot šķirnes suņu izstādes, organizēt viņu treniņus, pārbaudes, kā arī citus pasākumus, kas veicinātu medību šķirnes suņu audzēšanu;
palīdzēt valsts iestādēm apkarot nelikumīgo medniecību;
iesaistīt savus biedrus dabas aizsardzības un apsardzības jautājumu risināšanā;
piedalīties medību apsaimniekošanas plānu apstrādes izstrādāšanā un īstenošanā;
realizēt uzraudzību par medību likuma un citu ar medībām saistīto aktu ievērošanu savās medību platībās;
veicināt lauku un medību tūrisma attīstību.
Rēzeknes nov., Ozolaines pag., Pleikšņi, Saules iela 30
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 29162622
E-mail
asko-r@inbox.lv
Rēzeknes nov., Ozolaines pag., Pleikšņi, Saules iela 30
Construction of utility projects for fluids (42.21, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Construction of roads and motorways (42.11, version 2.0) (Source: CSB)
Rēzeknes nov., Ozolaines pag., Pleikšņi, Saules iela 30 - 12
Terminated 21.09.2016
Other passenger land transport n.e.c. (49.39, version 2.0) (Source: CSB)
Rēzeknes nov., Ozolaines pag., Pleikšņi, Saules iela 30
Terminated 30.01.2018
Retail sale via stalls and markets of textiles, clothing and footwear (47.82, version 2.0) (Source: CSB)
Rēzeknes nov., Ozolaines pag., Pleikšņi, Saules iela 30 - 7
Terminated 09.01.2024
Agents involved in the sale of a variety of goods (46.19, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Real estate agencies (68.31, version 2.0) (Source: CSB)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution