Rēzeknes novads, Kaunatas pagasts, Kaunata, Rāznas iela 36, LV-4622

56° 19' 53.3892", 27° 32' 45.2904"

Rēzeknes nov., Kaunatas pag., Kaunata, Rāznas iela 36
attīstīt jauniešu iespēju radoši darboties un pilnveidot savas iemaņas, veidojot dažāda veida kultūras, sporta un izklaides pasākumus, projektus un seminārus, neformālās apmācības,
veicināt sadarbību starp citām jauniešu organizācijām, pašvaldībām, uzņēmējiem un dažādām sabiedrības grupām,
atbalstīt un realizēt pagastā esošo jauniešu iniciatīvas,
veicināt paaudžu savstarpējo sadarbību un saliedētību.
Rēzeknes rajons, Kaunatas pagasts, Kaunata, Rāznas iela 36
Terminated 25.04.2007
Other retail sale in non-specialized stores (52.12, version 1.0) (Source: CSB)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution