Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasts, Gaigalava, "Dekšņu mājas", LV-4618

56° 43' 55.02882108", 27° 3' 24.93225468"

Rēzeknes nov., Gaigalavas pag., Gaigalava, "Dekšņu mājas"
sekmēt Rēzeknes novada lauku teritoriju ilgtspējīgu attīstību, veicinot veselīgu dzīvesveidu un atraktīvu brīvā laika pavadīšanu,
popularizēt aktīvu dzīvesveidu lauku teritorijās, iesaistot lauku teritoriju iedzīvotājus ziemas un vasaras sporta veidu pasākumos,
veicināt dzīves kvalitātes uzlabošanos lauku teritorijās,
veicināt sociāli labvēlīgas un aktīvas sabiedrības veidošanos.

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution