Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasts, Bikava, Miera iela 2, LV-4618

56° 44' 16.45521756", 27° 4' 5.29788396"

Rēzeknes nov., Gaigalavas pag., Bikava, Miera iela 2
Sludināt Evaņģēliju, svēti glabājot ar Svētā Gara palīdzību atklāto patiesību, to dziļāk pētot, uzticīgi sludinot un paskaidrojot;
sludināt morāles principus (arī attiecībā uz sociālo kārtību), spriest par visu, kas attiecas uz cilvēciskās personas pamattiesībām un dvēseles pestīšanu;
izplatīt svēto liturģiju, veicot dievišķo kultu un svētdarot katoļticīgo tautu
Rēzeknes nov., Gaigalavas pag., Bikava, Miera iela 2
sekmēt ģimenes, kristīgo un ētisko vērtību nostiprināšanu sabiedrībā;
veicināt bērnu un jauniešu sportisku dzīvesveidu un aktīvu, saturīgu brīvā laika pavadīšanu;
veicināt lauku iedzīvotāju sabiedriskās un kultūras dzīves aktivitātes;
veicināt lauku iedzīvotāju, īpaši ģimeņu, dzīves kvalitātes uzlabošanu;
veicināt apkārtējās vides sakārtošanu un saglabāšanu;
veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām.

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution