Rēzekne, Strādnieku šķērsiela 5, LV-4604

56° 31' 30.2673396", 27° 20' 16.26611172"

Rēzekne, Strādnieku šķērsiela 5
Seed processing for propagation (01.64, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rēzekne, Strādnieku šķērsiela 5
Other research and experimental development on natural sciences and engineering (72.19, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rēzekne, Strādnieku šķērsiela 5
Atbalsta sniegšana grūtībās nonākušiem iedzīvotājiem.
Nabadzības līmeņa mazināšana Latvijā.
Racionāla ēdiena sadale valstī un ēdiena izmešanu atkritumos mazināšana.
Iedzīvotāju palikšanas veicināšana Latvijā, īpašu uzmanību pievēršot Latgales reģionam.
Rēzekne, Strādnieku šķērsiela 5
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS)
Retail trade of motor vehicle parts and accessories (45.32, version 2.0) (Source: CSB)
Other retail sale in non-specialised stores (47.19, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Rēzekne, Strādnieku šķērsiela 5
Support services to forestry (02.40, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Silviculture and other forestry activities (02.10, version 2.0) (Source: CSB)
Rēzekne, Strādnieku šķērsiela 5
Logging (02.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 26599945
Rēzekne, Strādnieku šķērsiela 5
apvienot, pārstāvēt un aizstāvēt esošās biedrības biedru intereses visās institūcijās un organizācijās, kurās tiek skartas viņu intereses;
veicināt tautsaimniecības resursu potenciāla efektīvu izmantošanu;
sekmēt nozares speciālistu profesionālo izaugsmi, veicinot sadarbību starp biedrības biedriem un profesionālās izglītības iestādēm;
popularizēt lauksaimniecības nozari un nozares intereses masu medijos;
apkopot un sniegt priekšlikumus piekritīgajām valsts un starptautiskajām pārvaldes institūcijām par lauksaimniecības ražošanas pilnveidošanas iespējam;
sekot līdzi notiekošajiem procesiem nozarē un informēt Biedrības biedrus par lauksaimniecības nozarei saistošo nacionālo un starptautisko normatīvo aktu izmaiņām;
sekmēt apdzīvotības rādītāju uzlabošanos, sniegt priekšlikumus pārvaldes institūcijām iedzīvotāju atražošanas, darbaspēka piesaistes jautājumu risināšanā;
sekmēt teritorijas ekonomisko rādītāju uzlabošanos un plānveidīgu attīstību;
stiprināt, attīstīt iekšējo tirgu, kāpināt konkurētspējīgu preču un pakalpojumu eksporta pieaugumu;
panākt iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos;
izglītot un aktivizēt sabiedrību nozīmīgiem tautsaimniecības jautājumiem.
Telephone
+371 20285554
E-mail
lrla@inbox.lv
Rēzekne, Strādnieku šķērsiela 5
Taxi operation (49.32, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rēzekne, Strādnieku šķērsiela 5
Maintenance and repair of motor vehicles (45.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rēzekne, Strādnieku šķērsiela 5
Retail sale via stalls and markets of other goods (47.89, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Retail sale of flowers, plants, seeds, fertilisers, pet animals and pet food in specialised stores (47.76, version 2.0) (Source: CSB)
Rēzekne, Strādnieku šķērsiela 5
Terminated 22.09.2023
Plumbing, heat and air-conditioning installation (43.22, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rēzekne, Strādnieku šķērsiela 5
Terminated 04.01.2013
Logging (02.20, version 2.0) (Source: CSB)
Rēzekne, Strādnieku šķērsiela 5
Terminated 21.05.2021
Other retail sale of food in specialised stores (47.29, version 2.0) (Source: SRS)
Other retail sale of new goods in specialised stores (47.78, version 2.0) (Source: CSB)
Rēzekne, Strādnieku šķērsiela 5
Terminated 05.12.2014
Market research and public opinion polling (73.20, version 2.0) (Source: CSB)
Rēzekne, Strādnieku šķērsiela 5
Terminated 16.02.2016
Floor and wall covering (43.33, version 2.0) (Source: CSB)
Rēzekne, Strādnieku šķērsiela 5
Terminated 12.01.2004
Manufacture of other agricultural and forestry machinery (29.32, version 1.0) (Source: CSB)
Rēzekne, Strādnieku šķērsiela 5
Terminated 26.10.2017
Sawmilling and planing of wood (16.10, version 2.0) (Source: CSB)
Rēzekne, Strādnieku šķērsiela 5
Terminated 20.08.2020
Agents specialised in the sale of other particular products (46.18, version 2.0) (Source: SRS)
Construction of utility projects for electricity and telecommunications (42.22, version 2.0) (Source: CSB)
Rēzekne, Strādnieku šķērsiela 5
Terminated 25.07.2007
Rēzekne, Strādnieku šķērsiela 5
Terminated 10.03.2011
Logging (02.20, version 2.0) (Source: CSB)
Rēzekne, Strādnieku šķērsiela 5
Terminated 19.12.1997
rūpniecības un pārtikas preču vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība
sabiedriskā ēdināšana
starpniecība komercdarbībā
lauksaimniecības produkcijas ražošana,pārstrāde un realizācija
ārējā ekonomiskā darbība
Rēzekne, Strādnieku šķērsiela 5
Terminated 26.11.2020
Agents involved in the sale of a variety of goods (46.19, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: CSB)
Rēzekne, Strādnieku šķērsiela 5
Terminated 27.09.2016
Rēzekne, Strādnieku šķērsiela 5
Terminated 30.09.2022
Taxi operation (49.32, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rēzekne, Strādnieku šķērsiela 5
Terminated 01.11.2022
Taxi operation (49.32, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rēzekne, Strādnieku šķērsiela 5
Terminated 16.10.2007
Sawmilling and planing of wood; impregnation of wood (20.10, version 1.0) (Source: CSB)
Demolition and wrecking of buildings; earth moving (45.11, version 1.1) (Source: ZO.LV)
Other construction work involving special trades (45.25, version 1.1) (Source: ZO.LV)
General construction of buildings and civil engineering works (45.21, version 1.1) (Source: ZO.LV)
Test drilling and boring (45.12, version 1.1) (Source: ZO.LV)
Rēzekne, Strādnieku šķērsiela 5
Terminated 21.02.2005
Manufacture of other agricultural and forestry machinery (29.32, version 1.0) (Source: CSB)
Rēzekne, Strādnieku šķērsiela 5
Terminated 04.03.2010
Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment (46.73, version 2.0) (Source: CSB)
Rēzekne, Strādnieku šķērsiela 5
Terminated 09.12.2013
Warehousing and storage (52.10, version 2.0) (Source: AR)
Rēzekne, Strādnieku šķērsiela 5
Terminated 20.04.2017
Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating (47.11, version 2.0) (Source: CSB, ZO.LV)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution