Rēzekne, Daugavpils iela 47, LV-4601

56° 29' 37.13633736", 27° 19' 25.93434612"

Rēzekne, Daugavpils iela 47
veicināt cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību;
palīdzēt valsts drošības iestādēm stiprināt valsts iekšējo drošību, uzturēt sabiedrisko kārtību valstī un iedzīvotāju drošību;
izkopt, padziļināt un nostiprināt sabiedrībā savas valsts patriotismu un zināšanas par nacionālo kultūru, audzināt jauno paaudzi latviskuma garā;
veicināt sabiedrībā fiziskās audzināšanas attīstību un izkopt fizisko kultūru;
kopt sabiedrībā atbildību pret apkārtējo vidi un līdzcilvēkiem, tostarp labdarību;
sniegt palīdzību iedzīvotājiem katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās;
organizēt labdarības pasākumus un citādā veidā piesaistīt līdzekļus ar nolūku atbalstīt trūcīgas un sociāli mazaizsargātas personas un celt to labklājību.
Rēzekne, Daugavpils iela 47
Support services to forestry (02.40, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution