Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 155, LV-4604

56° 31' 40.68536592", 27° 20' 36.14812044"

GRIAL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 155
Security systems service activities (80.20, version 2.0) (Source: CSB, SRS)
Telephone
+371 26520878
+371 67275712
E-mail
grial@grial.lv
Lailio Software, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 155
Computer programming activities (62.01, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 67717566
M Foundation, SIA
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 155
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (74.90, version 2.0) (Source: SRS)
E-mail
mfoundation.sia@gmail.com
NTR, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 155
Maintenance and repair of motor vehicles (45.20, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 20210606
E-mail
aigar.sondor@gmail.com
RĒZEKNES UZŅĒMĒJU BIEDRĪBA
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 155
Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada uzņēmēju interešu pārstāvniecība un dialoga veidošana ar valsts un pašvaldību iestādēm, Latvijas un starptautiskajām organizācijām.
Uzņēmēju savstarpējās sadarbības veicināšana.
Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana un ar uzņēmējdarbības veicināšanu saistītu pasākumu un projektu izstrādāšana un īstenošana.
Labdarības pasākumu organizēšana sociāli neaizsargātām un maznodrošinātām iedzīvotāju grupām.
Telephone
+371 20221185
E-mail
reub@inbox.lv
RPKK, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 155
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: CSB, SRS)
Telephone
+371 20223200
ARTIGO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 155
Terminated 22.05.2018
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: AR)
H&M Chemical Company, SIA
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 155
Terminated 31.07.2019
Manufacture of other organic basic chemicals (20.14, version 2.0) (Source: SRS)
INGALIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 155
Terminated 10.05.2016
Agents involved in the sale of food, beverages and tobacco (46.17, version 2.0) (Source: CSB)
LAT-CALL, sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 155
Terminated 10.05.2016
LATEKSPRESS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 155
Terminated 10.05.2016
Other postal and courier activities (53.20, version 2.0) (Source: CSB)
LATGALES EKSPRESES, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 155
Terminated 01.10.2014
Other postal and courier activities (53.20, version 2.0) (Source: CSB)
REMIR, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 155
Terminated 10.05.2016
Agents involved in the sale of food, beverages and tobacco (46.17, version 2.0) (Source: CSB)
SERHIO, SIA
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 155
Terminated 14.07.2016
SILAGAIĻI, Mednieku klubs
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 155-1
Terminated 12.10.2007
Medību , zvejas un ar to saistīto pasākumu organizēšana;
mednieku un makšķernieku likumīgo interešu aizstāvība valsts, pašvaldību,
saimniecisko un sabiedrisko organizāciju institūcijās;
mednieku kvalifikācijas celšana un izglītošana tādos jautājumos kā jauno
mednieku sagatavošana, medību vadītāju apmācība, metodisko materiālu
sagatavošana;
medījamo dzīvnieku un zivju resursu optimizēšana;
u.c. statūtos paredzētā darbība.
Telephone
+371 64634097